27 / 06 / 2022

Fethiye HES'e en yüksek teklif Eti Alüminyum'dan!

Fethiye HES'e en yüksek teklif Eti Alüminyum'dan!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Fethiye Hidroelektrik Santrali'ni özelleştiriyor. HES'in özelleştirme ihalesine en yüksek teklif 128 milyon 25 bin TL bedelle Eti Alüminyum A.Ş'den geldi.TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih           :   22/02/2016

Karar No    :   2016/16

Konu           :   Fethiye Hidroelektrik Santrali 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 11/12/2015 tarihli ve 8076 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 15/06/2015 tarihli ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Fethiye Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla 19/10/2015 tarihinde yapılan ihale sonucunda;

1) İhale Komisyonu tarafından verilen; Fethiye Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların,

• 128.025.000 (Yüzyirmisekizmilyonyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Eti Alüminyum A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Eti Alüminyum A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 128.000.000 (Yüzyirmisekizmilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Burdur Güçbirliği Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Aytaş Akın Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Dünya Taş İthalat İhracat Madencilik Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Burdur Güçbirliği Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Aytaş Akın Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Dünya Taş İthalat İhracat Madencilik Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 126.000.000 (Yüzyirmialtımilyon) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren ŞA-RA Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, ŞA-RA Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklindeki nihai kararın onaylanmasına,

2) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.