Filyos Liman ihalesi yapılacak mı

Filyos Liman ihalesi yapılacak mı Filyos Liman ihalesi yapılacak mı

Zonguldak Valiliğinin  hazırladığı raporda, Filyos Liman ihalesinin 2011"in ilk çeyreğinde başlaması,  yatırımcıya yer tahsisleri için endüstri bölgesi gibi uygulamalar önerildiZonguldak"ın çaycuma ilçesine  bağlı Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminden (1876-1908)  itibaren hayata geçmesi beklenen Filyos Projesi ile ilgili Zonguldak Valiliğinin  hazırladığı raporda, Filyos Liman ihalesinin 2011"in ilk çeyreğinde başlaması,  yatırımcıya yer tahsisleri için endüstri bölgesi gibi uygulamalar önerildi.
               
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Filyos Vadisi, liman, organize sanayi  bölgeleri, barajlar ve enerji santralleri gibi devlet tarafından önerilenlerin  yanı sıra çok sayıda müteşebbisin geliştirdiği projelerle yatırımcıların cazibe  merkezleri arasında yer alıyor.
               
Güneydoğu Anadolu Projesi"nden sonra Türkiye"nin gerçekleştirebileceği en  büyük yatırımlar arasında gösterilen Filyos Projesi doğrultusunda tersaneler,  demir çelik fabrikaları, enerji santralları, liman, çimento ve mobilya  fabrikaları gibi tesislerin kurulması öngörülüyor.
               
Sultan Abdülhamit döneminde hazırlandığı bildirilen 'Anadolu"da Genel  Üretim Raporu'nda Filyos"ta denizden açılacak kanallar vasıtası ile gemilerin  Gökçebey ilçesine kadar girerek yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası bir  ticaret ve sanayi alanı oluşturulması projesiyle başlayan yatırım hedefi o günden  bugüne gündemden düşmüyor.
               
Valilikçe hazırlanan ve ilgili bazı bakanlara sunulan 'Filyos Projesi  ile İlgili Bilgiler' raporunda, Filyos Irmağı yatağının çevresinde, denizden  karaya doğru 22 kilometre uzunluğundaki alanın yatırımlara açılmasına yönelik  girişimlerin 1990"lı yıllardan sonra hız kazandığı belirtildi.
               
Filyos yatırım havza projesinin Türkiye"nin gerçekleştireceği en büyük  entegre yatırımlardan biri olacağı anlatılan raporda, şunlar kaydedildi:
               
'Yürütülen aksiyon planına göre, havzanın 4 bölgesinde mülkiyeti özel  şahıslara ait taşınmazların kamulaştırılması işlemleri Milli Emlak Genel  Müdürlüğünce yürütülmüş, nisan 2010 itibariyle yaklaşık 5 milyon 500 bin  metrekarelik taşınmaz için 85 milyon liralık bedel valiliğe aktarılmıştır. İlk  etapta birinci ve ikinci bölgedeki hak sahiplerine ödeme yapılmasına başlanmış.  Filyos çayı Taşkın Koruma Projesi 2. kısım inşaatının bitim tarihi ise 7 Haziran  2011 olarak belirlenmiştir. İhale kapsamında 8 bin 200 metre uzunluğunda sedde  imalatı yer almaktadır.'
               
-LİMAN İNşžASI-
               
Aksiyon planına göre yapılması gereken işler arasında liman inşası yer  aldığı raporda, şöyle devam edildi:
               
'Bölgenin ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte (en az 25 milyon  ton/yıl) liman yapımının Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel  Müdürlüğünce yap işlet devret modeliyle yaptırılması işlemleri başlatılmalı.  Bölgede kamulaştırılan alanın 1 milyon metrekarelik bölümü yalnızca liman  kullanımı için ayrılmalı. Fizibilite, çevresel Etki Değerlendirme ve ihale  dokümanlarının AB standardına getirilmesi çalışmaları tamamlanan Filyos Liman  ihalesinin 2011"in ilk çeyreğinde yapılarak, inşaatına bir an önce  başlanmalıdır.'
               
Raporda, bölgede değişik sektörlerde yatırım yapmak için yerli ve yabancı  çok sayıda firmanın yer tahsisi talebinde bulunduğu bildirilerek 'Bunların bir  an önce faaliyete geçmesi için birinci bölgede, büyük ölçekli sanayi ve enerji  yatırımları yapılacak şekilde Organize Sanayi Bölgesi, endüstri bölgesi ya da  başka bir statüde bölge kurulmasına bir an önce karar verilmedir' ifadesi yer  aldı.
               
-FİLYOS BÖLGESİ"NİN GÜçLÜ YÖNLERİ-
               
Ulaşım alt yapısı, Zonguldak Havaalanına yakınlığı, yakınından geçen  demiryolu ve karayolu bağlantının bulunmasının Filyos bölgesinin güçlü yönleri  arasında yer aldığı belirtilen raporda, şu bilgilere yer verildi:
               
'Bölgede yer alan yaklaşık 10 milyon metrekarelik arazinin hazineye ait  olması, çaycuma ilçesine 7 kilometre, İstanbul-Ankara otoyoluna 100 kilometre  mesafede yer alması, enerjiyle ilgili problem bulunmaması, Marmara Bölgesi  limanlarının maksimum kapasiteye ulaşması dolayısıyla bölgesel ekonomik  gelişmelere imkan sağlayacak sanayiler için Filyos Liman projesinin başlatılması  önemli artılardır.'
               
-ÖNERİLER-
               
Raporda, yatırım için müracaat eden firma seçimlerinin yapılması ve bir  an önce arsa tahsislerine başlanması gerektiği belirtilerek, öneriler şöyle  sıralandı:
               
'Filyos Irmağı üzerinde yapımı planlanan enerji ve taşkın koruma amaçlı  barajların ve taşkın projelerinin bir an önce yapımına başlanması,
               
- Filyos Taşkın Koruma Projesi"nin kalan kısımının yeterli ödenekler  ayrılarak en kısa sürede tamamlanması,
               
- Filyos Limanı"nı çevre il ve bölgelerle bağlayacak demiryolu ve  karayollarının yapımına öncelik verilmesi,
               
- Bölgede imar planının ve parselasyon çalışmalarının acilen yapılması,
               
- Gelecekte bölgede en önemli soruların başında temiz içme ve kullanma  suyu ihtiyacının karşılanması olacağından bu konuda başlatılan çalışmaların  hızlandırılması,
               
- Sanayileşmeyle ortaya çıkacak konut ihtiyacının Toplu Konut İdaresi  Başkanlığı tarafından tespit edilerek çarpık yapılaşmaya meydan vermemek için  gerekli tedbirlerin şimdiden alınması gerekmektedir.'
AA

Basında yer alan diğer haberler:

Zonguldak hayalindeki proje için liman ihalesini bekliyor

- 2. Abdülhamit'in projelerinden biri olan Filyos 100 yılı aşkın bir süredir harekete geçirilemedi. Artık, bunun için kendilerinin kamulaştırma çalışmaları başlattıklarını belirten valilik, liman ihalesinin ilk çeyrekte yapılması gerektiğini açıkladı.

Zonguldak Valiliği, çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminden (1876-1908) itibaren hayata geçmesi beklenen Filyos projesiyle ilgili hazırladığı raporda, Filyos Liman ihalesinin 2011"in ilk çeyreğinde başlaması, yatırımcıya yer tahsisleri için endüstri bölgesi gibi uygulamalar önerdi. Filyos Vadisi, liman, organize sanayi bölgeleri, barajlar ve enerji santralleri gibi devlet tarafından önerilenlerin yanı sıra çok sayıda müteşebbisin geliştirdiği projelerle yatırımcıların cazibe merkezleri arasında yer alıyor.
Filyos Projesi doğrultusunda tersaneler,demir çelik fabrikaları, enerji santralları, liman, çimento ve mobilya fabrikaları gibi tesislerin kurulması öngörülüyor.

Kamulaştırma başladı
Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanılan 'Anadolu"da Genel Üretim Raporu'nda Filyos"ta denizden açılacak kanallar vasıtasıyla gemilerin Gökçebey ilçesine kadar girerek yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı oluşturulması öngörülüyordu.
Valiliğin hazırladığı raporda ise yatırım, Türkiye'de gerçekleştirilebilecek en büyük entegre yatırım olanak nitelendirilirken, yürütülen aksiyon plano doğrultusunda geçen yıl Filyos havzasının dört bölgesinde kamulaştırılma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Bu doğrultuda Nisan 2010 itibariyle yaklaşık 5 milyon 500 binmetrekarelik taşınmaz için 85 milyon liralık bedelin valiliğe aktarıldığı ifade edilirken, birinci ve ikinci bölgedeki hak sahiplerine ödeme yapılmasına başlandığı, Filyos çayı Taşkın Koruma Projesi ikinci kısım inşaatının bitim tarihinin ise 7 Haziran 2011 olarak dile getirildi.VALİLİK ÖNERDİ
Zonguldak Valiliği, raporda yılda en az 25 milyon tonluk kapasiteye sahip bir liman yapımının Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları tarafından yaptırılması gerektiğine dikkat çekilirken, bu konudaki diğer tavsiyeler ise, 'Bölgede kamulaştırılan alanın 1 milyon metrekarelik bölümü yalnızca liman kullanımı için ayrılmalı. Liman ihalesinin 2011"in ilk çeyreğinde yapılarak, inşaatına bir an önce başlanmalıdır' sözleriyle dile getirildi.
Ayrıca birinci bölgede organize ya da endüstri bölgesinin kurulması gerektiği vurgulanılırken, diğer öneriler şu sözlerle dile getirildi: 'Bir an önce arsa tahsislerine başlanmalı. Filyos Irmağı üzerinde yapımı planlanan enerji ve taşkın koruma amaçlı barajların ve taşkın projeleri bir an önce yapılmalı. Filyos Taşkın Koruma Projesi"nin kalan kısımı için yeterli ödenekler ayrılarak en kısa sürede tamamlanmalı. Filyos Limanı"nı çevre il ve bölgelerle bağlayacak demiryolu ve karayollarının yapımına öncelik verilmeli. Bölgede imar planının ve parselasyon çalışmalarının acilen yapılmalı. Sanayileşmeyle ortaya çıkacak konut ihtiyacının Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı tarafından tespit edilerek çarpık yapılaşmaya meydan vermemek için gerekli tedbirlerin şimdiden alınmalı.'

Hayata geçmeyen rüya: Filyos Projesi

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminden itibaren hayata geçmesi beklenen Filyon Projesi ile ilgili Zonguldak Valiliğinin hazırladığı raporda, Filyon Liman İhalesinin 2011'in ilk çeyreğinde başlaması yatırımcıya yer tahsisleri için endüstri bölgesi gibi uygulamalar önerildi.

Zonguldak'ın çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminden (1876-1908) itibaren hayata geçmesi beklenen Filyos Projesi ile ilgili Zonguldak Valiliğinin hazırladığı raporda, Filyos Liman ihalesinin 2011'in ilk çeyreğinde başlaması, yatırımcıya yer tahsisleri için endüstri bölgesi gibi uygulamalar önerildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Filyos Vadisi, liman, organize sanayi bölgeleri, barajlar ve enerji santralleri gibi devlet tarafından önerilenlerin yanı sıra çok sayıda müteşebbisin geliştirdiği projelerle yatırımcıların cazibe merkezleri arasında yer alıyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nden sonra Türkiye'nin gerçekleştirebileceği en büyük yatırımlar arasında gösterilen Filyos Projesi doğrultusunda tersaneler, demir çelik fabrikaları, enerji santralları, liman, çimento ve mobilya fabrikaları gibi tesislerin kurulması öngörülüyor.

Sultan Abdülhamit döneminde hazırlandığı bildirilen ''Anadolu'da Genel Üretim Raporu''nda Filyos'ta denizden açılacak kanallar vasıtası ile gemilerin Gökçebey ilçesine kadar girerek yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı oluşturulması projesiyle başlayan yatırım hedefi o günden bugüne gündemden düşmüyor.

Valilikçe hazırlanan ve ilgili bazı bakanlara sunulan ''Filyos Projesi ile İlgili Bilgiler'' raporunda, Filyos Irmağı yatağının çevresinde, denizden karaya doğru 22 kilometre uzunluğundaki alanın yatırımlara açılmasına yönelik girişimlerin 1990'lı yıllardan sonra hız kazandığı belirtildi.

Filyos yatırım havza projesinin Türkiye'nin gerçekleştireceği en büyük entegre yatırımlardan biri olacağı anlatılan raporda, şunlar kaydedildi:

''Yürütülen aksiyon planına göre, havzanın 4 bölgesinde mülkiyeti özel şahıslara ait taşınmazların kamulaştırılması işlemleri Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yürütülmüş, nisan 2010 itibariyle yaklaşık 5 milyon 500 bin metrekarelik taşınmaz için 85 milyon liralık bedel valiliğe aktarılmıştır. İlk etapta birinci ve ikinci bölgedeki hak sahiplerine ödeme yapılmasına başlanmış. Filyos çayı Taşkın Koruma Projesi 2. kısım inşaatının bitim tarihi ise 7 Haziran 2011 olarak belirlenmiştir. İhale kapsamında 8 bin 200 metre uzunluğunda sedde imalatı yer almaktadır.''

LİMAN İNşžASI

Aksiyon planına göre yapılması gereken işler arasında liman inşası yer aldığı raporda, şöyle devam edildi:

''Bölgenin ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte (en az 25 milyon ton/yıl) liman yapımının Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce yap işlet devret modeliyle yaptırılması işlemleri başlatılmalı. Bölgede kamulaştırılan alanın 1 milyon metrekarelik bölümü yalnızca liman kullanımı için ayrılmalı. Fizibilite, çevresel Etki Değerlendirme ve ihale dokümanlarının AB standardına getirilmesi çalışmaları tamamlanan Filyos Liman ihalesinin 2011'in ilk çeyreğinde yapılarak, inşaatına bir an önce başlanmalıdır.''

Raporda, bölgede değişik sektörlerde yatırım yapmak için yerli ve yabancı çok sayıda firmanın yer tahsisi talebinde bulunduğu bildirilerek ''Bunların bir an önce faaliyete geçmesi için birinci bölgede, büyük ölçekli sanayi ve enerji yatırımları yapılacak şekilde Organize Sanayi Bölgesi, endüstri bölgesi ya da başka bir statüde bölge kurulmasına bir an önce karar verilmedir'' ifadesi yer aldı.

FİLYOS BÖLGESİ'NİN GÜçLÜ YÖNLERİ

Ulaşım alt yapısı, Zonguldak Havaalanına yakınlığı, yakınından geçen demiryolu ve karayolu bağlantının bulunmasının Filyos bölgesinin güçlü yönleri arasında yer aldığı belirtilen raporda, şu bilgilere yer verildi:

''Bölgede yer alan yaklaşık 10 milyon metrekarelik arazinin hazineye ait olması, çaycuma ilçesine 7 kilometre, İstanbul-Ankara otoyoluna 100 kilometre mesafede yer alması, enerjiyle ilgili problem bulunmaması, Marmara Bölgesi limanlarının maksimum kapasiteye ulaşması dolayısıyla bölgesel ekonomik gelişmelere imkan sağlayacak sanayiler için Filyos Liman projesinin başlatılması önemli artılardır.''

ÖNERİLER

Raporda, yatırım için müracaat eden firma seçimlerinin yapılması ve bir an önce arsa tahsislerine aşlanması gerektiği belirtilerek, öneriler şöyle sıralandı:

''Filyos Irmağı üzerinde yapımı planlanan enerji ve taşkın koruma amaçlı barajların ve taşkın projelerinin bir n önce yapımına başlanması,

- Filyos Taşkın Koruma Projesi'nin kalan kısımının yeterli ödenekler ayrılarak en kısa sürede amamlanması,

- Filyos Limanı'nı çevre il ve bölgelerle bağlayacak demiryolu ve karayollarının yapımına öncelik verilmesi,

- Bölgede imar planının ve parselasyon çalışmalarının acilen yapılması,

- Gelecekte bölgede en önemli soruların başında temiz içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması lacağından bu konuda başlatılan çalışmaların hızlandırılması,

- Sanayileşmeyle ortaya çıkacak konut ihtiyacının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından tespit edilerek arpık yapılaşmaya meydan vermemek için gerekli tedbirlerin şimdiden alınması gerekmektedir.''
Akşam

 Yıllardır başlamayan Filyos"ta ihale zamanı  

Zonguldak"ın çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminden (1876-1908) itibaren hayata geçmesi beklenen Filyos Projesi ile ilgili Zonguldak Valiliği"nin hazırladığı raporda, Filyos Liman ihalesinin 2011"in ilk çeyreğinde başlaması önerildi.

Güneydoğu Anadolu Projesi"nden sonra Türkiye"nin gerçekleştirebileceği en büyük yatırımlar arasında gösterilen Filyos Projesi doğrultusunda tersaneler, demir çelik fabrikaları, enerji santralları, liman, çimento ve mobilya fabrikaları kurulacak.
Star