Filyos Liman Projesi TBMM gündeminde!    

Filyos Liman Projesi TBMM gündeminde!     Filyos Liman Projesi TBMM gündeminde!    

Filyos Liman Projesi meclis gündemine taşındı. CHP'li Demirtaş, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Filyos Liman Projesi'ne ilişkin soru önergesi hazırladı. Demirtaş, sorusunun Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Demirtaş, ''Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün ilgili maddeleri gereğince verdiğim 08.05.2020 tarih, 29402 Esas sayılı yazılı önergeme, Bakanlığınızca 30.06.2020 iletilmiştir. Gönderilen cevap yazısında, önergemde yer alan soruların tamamı cevaplanmamıştır. Bu durum, devlet ciddiyeti ve disiplini ile bağdaşmamaktadır. 

Türk Milleti'nin iradesinin, en yüksek düzeyde tecelli ettiği Gazi Meclisin bir milletvekili olarak, Türk Milleti'nin üstün yararını gözeterek sorduğum soruların, eksiksiz olarak yanıtlanması gerekmektedir. Bu da, devletin kurum ve kuruluşlarının, iş ve işlemlerinin şeffaflık içinde yürütülmesi gerekliliğinden kaynaklanmaktadır'' diye konuştu. 

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın soruları:
1)Filyos Liman Projesi'nin alt yapı işlerinin keşif bedeli ne kadardır? 

2)Proje kapsamında bugüne kadar ihaleyi alan şirkete 03.10.2018 tarihinden soru önergesinin yanıtlandığı tarihe kadar, hangi tarihte ve ne kadar istihkak ödemesi yapılmıştır? Bugüne kadar proje kapsamında ihaleyi alan şirkete toplam ne kadar ödeme yapılmıştır? 

3)Filyos Liman Projesi'nin alt yapı işlerinin yapımı için Bakanlığınızca 2020 yılında bir ödenek ayrılmış mıdır? Ayrıldıysa ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bugüne kadar bu ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır? 

4)Filyos Liman Projesi'nde bugün itibariyle hangi aşamaya gelinmiş ve projenin ne kadarı tamamlanmıştır? Projede gelinen aşama ile yapılan planlama örtüşmekte midir? 

5)Bakanlığınızın 2017 yılı Faaliyetler bölümünde, Filyos Projesi'nin yer tesliminin, 19. 07. 2016 tarihinde yapıldığı, inşaatın tamamlanma süresinin 4 yıl olduğu belirtilmektedir. Ancak bugün itibariyle Filyos Projesi bitirilememiştir. Filyos Projesi ne zaman bitirilecektir?