Fon Yapı Mimarlık Ve Proje Uygulamaları Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Fon Yapı Mimarlık Ve Proje Uygulamaları Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Fon Yapı Mimarlık Ve Proje Uygulamaları Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Fevzi Yüksek tarafından kuruldu.


Fon Yapı Mimarlık Ve Proje Uygulamaları Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Fevzi Yüksek tarafından kuruldu.

Fon Yapı Mimarlık Ve Proje Uygulamaları Ticaret Limited Şirketi konusu:
DANIŞMANLIK 1. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 2. Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek. 3. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. 4. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi,sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. MÜHENDİSLİK 1. Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak, vermek. 2. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 3. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 4. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak,yaptırmak ve bunları satmak,kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı,halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar,danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak,bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır),kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su,kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Şirket yukarıdaki amaç ve konuları ile ilgili olarak ; 1.Finans kurumlarından veya özel ve resmi kişi ve kuruluşlarından krediler alabilir. İşbirliği yaptığı şirket ve kuruluşlara avans verebilir, gerektiğinde ön finansman sağlayabilir. 2.Yurt içinde ve yurt dışında özel veya resmi kişi ve kuruluşlarla her türlü alım, satım,kiralama, işbirliği sözleşmeleri yapabilir ve ihalelere katılabilir, 3.Şirket konusuna giren iletim ve nakliye işlerini gerçekleştirmek için kara, deniz ve hava taşıma filoları kurabilir, bunlar için gerekli alan, liman, garaj ve benzeri tesisleri kurabilir, kiralayabilir. 4.Şirket konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, distribütörlük yapabilir. Ardiye, özel antrepo, özel depo işletmeciliği ve taahhüt işleri ile uğraşabilir. İhalelere iştirak edebilir. Konusu ile ilgili olarak fatura ve organizasyonlara iştirak edebilir. 5.şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. 6.yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Ziya Gökalp Mh.Süleyman Demirel Blv.The Offıce 7e/136 Başakşehir