Freotech Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!

 Freotech Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu! Freotech Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!

Freotech Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Anonim Şirketi bugün Ataşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Okan Özgür tarafından kuruldu...Freotech Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Anonim Şirketi bugün Ataşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Okan Özgür tarafından kuruldu.

Freotech Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Anonim Şirketi konusu:1- Konut ve iş yerlerinde kullanılan ısıtma soğutma ve havalandırma cihazları ile bunların yedek parçalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak 2- Isıtma, havalandırma ve klima sistemlerini planlamak, projelendirmek, taahhüdünde bulunmak, müşavirliğini yapmak ve yurt içi ve yurt dışı ihalelerine girmek, konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak, bayilikler açmak, vermek, almak ve servislerini açmak. 3- Yazılım ve teknoloji geliştirmek yurt içi ve yurt dışı hizmet verip satışını gerçekleştirmek. 4- Ticari veya sınai binaların iklimlendirme ve kontrol sistemlerinin, kazan dairelerinin, havalandırma ve soğutma santral ve ekipmanlarının bakım anlaşmalarını yapmak ve periyodik veya arıza başına bakım işlemlerini yapmak. 5- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 6- Şirket yurt içinde ve yurt dışında her türlü ısıtma, soğutma, havalandırma, sistem ve cihazlarının elektrikli ve elektronik aletlerin, alım ve satımını, tamir ve bakımını, tesisat proje taahhüt işlerini, ithalat ve ihracatını yapmak. 7- Soğutma kulesi ve çevre ekipmanlarının mühendisliği, ekipman tedariki, satışı ve imalatını yapmak. 8- Şirket gerek günümüzde mevcut olan gerekse ileride bulunacak olan, rüzgar akarsu ve güneş enerjisi de dahil olmak üzere her çeşit kaynak madde ve malzemelerden yararlanmak üzere enerji ve yenilenebilir enerji elde ederek endüstrinin, ekonominin, toplumun yararına sunmak,bu enerjileri üretecek santraller kurmak,işletmek,enerji maddelerinin, ulaştırılmasını ve pazarlamasını yapmak,her türlü hat tesis etmek ve şebekeler kurmak 9- Çevre ve çevre teknolojileri ekipmanlarının imalatı, tedarik, alım satım ve her türlü ithalat ve ihracatı ile teknik hizmet ve danışmanlık yapmak, yaptırmak ve işletmek. 10- Çevre ile ilgili sistem ve ekipmanlar ile alakalı konularda araştırma geliştirme ve üretim faaliyetlerinde bulunmak, anahtar teslim çözüm geliştirme, montaj ve entegrasyonlarını yapmak ve bunlara ait sistem ve ekipmanların konusuyla ilgili çözümlerin yazılım donanım ve hizmet alım ve satımını gerçekleştirmek 11- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 13- Her türlü otomotiv, otomotiv malzemeleri yan ürünleri, mamul ve yan mamul üretimi, tamiratı, bakımı, alımı, satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak, 14- Her türlü otomotiv marka ve modelleri için yedek parça alımı, satımı ve dizaynını yapmak, otomotiv ile ilgili hizmet ve danışmanlık yapmak ve yaptırmak, 15- Her türlü otomobil markalarının mekanik ve elektronik aksamlarının imalatı, tamir ve bakımının yapılması, bununla ilgili gereken hizmetlerin satın alınması, Her türlü otomobil ve nakil vasıtası ile ilgili tamir bakım hizmeti, elektronik ve mekanik destek hizmeti ve alım satım hizmeti ile yurtiçi ve yurtdışı işlemlerini yapmak, 16- Otomotiv ve mimari ürün ve ekipmanları tedariki ve satışını yapmak. 17- Araç kaplama kimyasalları ve koruyucu folyoları, cam film, motor koruma ve katkı maddeleri ve motorlu kara taşıtları ve bunlara ait her türlü yedek parça , aksesuar ile iç ve dış lastikleri , oto yağları , boyaları ile diğer elemanların , toptan alım , satım , pazarlaması , ihracı , ithali ve dahili ticaretini yapmak Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuyu gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri de yapabilir: 1- Konusu ile ilgili faaliyetler için gerekli; menkul, gayrimenkul, tesis, arazi, devir almak, devretmek, inşa etmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü ayni ve sahsı tasarruflarda bulunabilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 2- Menkul, gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, isletme ticaret ünvanlı, işletme adı, amblem, patent, marka, model, resim, teknik bilgi, şerefiye, lisans bedeli vs. gibi) satın almak, satmak, teminat olarak rehin almak ve vermek, kiralamak, kiraya vermek, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye olarak koymak. 3- Konusu ile ilgili olarak, her türlü ticari, idari, mali ve hukuki tasarruflarda bulunmak. 4- Sermaye Piyasası Kanununun. Örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yukarıda yer verilen amaç ve konular ile ilgili yurtiçi ve yurt dışında yeni şirketler kurmak, kurulan şirketlerin kurucu ortağı olmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek. 5- Konusu ile ilgili olarak her türlü yatırımlarda bulunmak, yurt içinde veya yurt dışında acente, mümessillik, distribütörlük ve bayilikler almak ve vermek. 6- Şirketin amaç ve konusuna uygun olarak yatırım hizmetleri ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler. 


Adres: İçerenköy Mah. Çetinkaya Sk. NO:28/2 Ataşehir