13 / 08 / 2022

Kuzey Grup Mühendislik Ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!


Kuzey Grup Mühendislik Ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi Şişli'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Serkan Önce tarafından kuruldu.Kuzey Grup Mühendislik Ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi Şişli'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Serkan Önce tarafından kuruldu.

Kuzey Grup Mühendislik Ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi konusu:
MİMARLIK-MÜHENDİSLİK 1- Her türlü mimari plan proje çizimini, elektrik ve mekanik proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu mimari, elektrik ve mekanik projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, Dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Mimarlık, Elektrik, Mekanik ve Aydınlatma kollarında teknik danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. 3- Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. EĞİTİM HİZMETLERİ 1- Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede kreş, anaokulu, ilköğretim okulu, lise, yüksekokul ve üniversite açabilir, işletebilir. 2- Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açabilir, işletebilir. 3- Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (Bilgisayar, Yazılım ve Kodlama, Autocad) eğitim ve öğretim vermek amacıyla özel dershane ve kurs açabilir, işletebilir. 4- Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, satranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açabilir, işletebilir. 5- Şirket yurt içinde sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açabilir, işletebilir. 6- Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuvar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuvar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak. İNŞAAT 1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. E-TİCARET 1- İnternet ve On-Line sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapmak. 2- İnternet üzerinden altın, madeni eşya dâhil her türlü malın alım, satım, ithalat ve ihracat işlemlerini ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.