08 / 08 / 2022

Furkan Enes Aydoğan Mimarlık Tasarım Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Furkan Enes Aydoğan Mimarlık Tasarım Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Furkan Enes Aydoğan tarafından kuruldu.Furkan Enes Aydoğan Mimarlık Tasarım Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Furkan Enes Aydoğan tarafından kuruldu.

Furkan Enes Aydoğan Mimarlık Tasarım Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Bütün mimarlık hizmetleri, Plan-proje, danışmanlık, harita, perspektif ve maket yapımı, rölöve , restorasyon , restitüsyon, projeleri, her türlü teknik kontrol hizmetleri, T.U.S. hizmetleri, Hesap raporlama hizmetleri ve bu hizmetleri istihdam edilecek personel ile ve yahut, dışarıdan başka kişi ve kuruluşlara yaptırabilir. Her türlü mimarlık, inşaat, müteahhitlik projesi ve tasarımı, iç ve dış mekan dekorasyon işleri, peyzaj ve bu işlerle ilgili ürünlerin imalatı, ithalatı, ihracatı, alım satım işlerinin tümünü yapabilir. 2. Her türlü inşaat, tek konut, toplu konut, prefabrik yapılar, iş yerleri, fabrika, okul, hastane, lojman, spor ve turistik tesisler, liman, petrol ve su boru hatları, sulama tesisleri, enerji tesisleri, temiz ve pis su boru hatları, kanalizasyon tesisleri, kara yolları, köprüler ve tünellerin planlanması projelendirmesini ve inşaatını yapabilir. 3. İç mimarlık, tadilat, dekorasyon işlerinin plan projelerinin hazırlanması, bu konularda danışmanlık, müşavirlik hizmetleri yapmak, her türlü, teşrifat ve mefruşat malzemelerini almak, satmak kiralamak veya mobilya dekorasyon malzemeleri üretmek, satmak, almak, kiralama. Bu amaçla üretim, depolama, nakliye, tanıtım tesisi kurabilir, alabilir, satabilir, işletebilir, kiralayabilir yahut kiraya verebilir. 4. Her türlü tasarım ve grafik hizmetleri, web sayfası, ürün, katalog, broşür, çeşitli video, kurumsal kimlik ve grafik tasarımları üretebilir. 5. Konusu ile ilgili elemanlar yetiştirmek üzere eğitimler, seminerler düzenleyebilir. 6. Kültür, sanat, edebiyat, turizm alanlarında eğitici, öğretici, beğeni kazandıran, tanıtıcı etkinliklerde bulunabilir. 7. Maddede sayılan konularda bürolar, acenteler, konser, tiyatro, sinema salonları, kültür merkezleri, müzeler, galeriler, atölyeler, derslik açabilir, işletebilir, işlettirebilir, sergi açabilir, organizasyonlar kurabilir, eğitim verebilir, Kültür ve sanat faaliyetleri, kapsamında yasal izinlerini almak sureti ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumu açmak, seminer düzenlemek, yasal izinlerini almak kaydı ile , fuar düzenlemek, tarihi-kültürel-sanatsal-bilimsel mekan ve alanlarda her türlü kültür-sanat-bilim-turizm amaçlı her türlü organizasyon ve etkinlik düzenlemek, organizasyon ve etkinlikler kapsamında her türlü mal-hizmet alımı veya yapım işlerini bizzat veya üçüncü şahıslar vasıtası ile yapmak, yaptırmak, organizasyon, nakliye, ulaşım vs hizmetleri yapmak, yaptırmak, bunlara iştirak etmek, bunlar için ihtiyaç duyulan her türlü makine tesisat, nakil araçları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, müze işletmeciliği yapmak, müze ile ilgili her türlü maket, figür, eşya, el sanatları ve hediyelik eşya gibi ürünlerin satışını yapmak, almak, kiralamak, kiraya vermek, kitapçı, kafe ve kitap kafe işletmeciliği yapmak, meydanlar ve alanların işletmeciliğini yapmak, bu amaç ile iş birliği anlaşmaları yapmak, kiralama yapmak, kiraya vermek ve her türlü ticari ilişiye girmek. 8. Türkçe ve yabancı dildeki basılı sözlü ve sözsüz görsel ve gösteri niteliğindeki tüm kültür ve sanat eserlerinin, kitaplarının, film, video, kaset, ses kaseti, Cd ve Cd-romların yurtiçinde ve dışında üretimini, alımını, satımını,e ticaretini yapmak , yayımını, basınını, çoğaltımını ve dağıtımını yapmak, yaptırmak, mümessilliğini almak, her türlü araç ve gereçlerini üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, bu işler için gerekli işlenmiş, yarı işlenmiş, ham ve yardımcı maddeler ile makine, tesisat ve nakil araçları almak, satma, kiralamak, ithal, ihraç ve imal etmek. 9. Her türlü bilgisayar yazılımları ve endüstriyel yazılımlar geliştirmek 10. İnternet ve mobil uygulama yazılımları, güvenlik yazılımları tasarlamak, almak, satmak 11. Her türlü platform için internet ve mobil uygulamalar geliştirmek, bu uygulamaları internet ve mobil ağ üzerinden satmak 12. Her türlü donanım ve sistem yazılımları tasarlamak, almak, satmak e ticaret hizmeti vermek 13. Her türlü yazılım uygulamaları tasarlamak, almak, satmak tasarlanan ve geliştirilen tüm yazılımları ticarileştirmek, yurtiçi ve yurtdışı satışlarını yapmak, toptan ve perakende satışlarını yapmak Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.