Galataport Projesi'nin yapımına yönelik iddialar yeniden mecliste!

Galataport Projesi'nin yapımına yönelik iddialar yeniden mecliste! Galataport Projesi'nin yapımına yönelik iddialar yeniden mecliste!

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Galataport Projesi ve Paket Postanesi ile ilgili olarak hazırladığı soru önergesini yineledi..


 

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Galataport Projesi'nin yapım sürecine yönelik iddialara ve Paket Postanesi'nin yıkılmasına ilişkin olarak Haziran 2017'de yazılı soru önergesi önergesi hazırlamıştı. 

 

Sorularının Başbakan Yıldırım tarafından yanıtlandırılmasını talep eden CHP'li Tanrıkulu, önergesinin yanıtlandırılmaması nedeni ile soru önergesini yineledi.

 

Tanrıkulu önergesinde "Galataport projesi inşaatı nedeniyle iş makineleriyle yıkılan Tarihi Karaköy Yolcu Salonu'nun ardından, yolcu salonunun komşuluğunda bulunan 1'inci derece tarihi bina olan Paket Postanesi'nin aynı proje kapsamında yıkıldığı haberleri basına yansımıştır." şeklinde açıklamalarda bulunarak 8 soru sormuştu.

 

Tanrıkulu'nun soruları

 

1. Paket Postahanesi'nin koruma grubu 5 Mart 2015 tarihinde birinci derece olarak belirlenmiş, İstanbul 2 No'lu Koruma Kurulu 9 Haziran 2016 tarihinde “Paket Postanesinde gerekli güçlendirmeler ve yapısal müdahaleleri gerçekleştirdikten sonra, İstanbul Modern Müzesi'nin buraya taşınmasının uygun olduğunu belirtmişti. Tescilli binaların yıkımı ve proje inşaatının çevreye verdiği zararlar göz önüne alındığında, AKP Hükümeti ve ilgili Bakanlık tarafından gerekli önlemler ve tedbirler neden alınmamıştır?

 

2. Birinci derece koruma grubunda olan Paket Postanesinin yıkılmasında ihmal ve sorumluluğu bulunanlar hakkında ivedi inceleme ve soruşturma başlatılarak, sorumlular, görevden el çektirilecek midir?

 

3. Karaköy Limam'nın planlarda kurvaziyer liman alanı olarak görülmesine rağmen, alanda 5 yıldızlı otellerin yapıldığı iddiaları ile ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?

 

4. Projenin planlarında zemin üstünün tamamen alışveriş merkezi ve ofis bloklarına ayrıldığı, gümrük ve ulaşım dahil tüm liman faaliyetlerinin bodrum katlara atıldığı iddiaları ile ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?

 

5. Proje alanı içinde çakılan kazıkların ve enjekte edilen betonun, komşu binaların zemin katlarından ve yollardan fışkırdığı iddiaları doğru mudur?

 

6. Alt yapı sistemlerinin, çevre binaların fiziksel bütünlüğünü tehdit edecek biçimde zemin morfolojisinin bozulduğu, başta Kemankeş Caddesi olmak üzere inşaattan etkilenen bölgede ciddi çatlak, kayma ve deformasyonlar oluşturduğu iddiaları doğru mudur?

 

7. Türkiye genelinde illere göre 2002 - 2017 yılları arasında yıllar bazında 4 Mart tarihi itibariyle rant, proje inşaatları gibi sebeplerle yıkılan ve zarar gören tarihi yapılar, 1. Derece Koruma Grubunda bulunan yapılar hangileridir?

 

8. Yıkılan ya da zarar gören bahse konu yapılar ile ilgili olarak yapılan onarım, tadilat vb. çalışmalar var mıdır? Varsa, hangi yapılar ile ilgili olarak ne tür çalışmalar yapılmıştır?

 


Galataport Projesi'nin yapım sürecine yönelik iddialar mecliste!