Çukurova Balkon

Garage Atlas Tasarım Teknoloji Anonim Şirketi kuruldu!

Garage Atlas Tasarım Teknoloji Anonim Şirketi kuruldu! Garage Atlas Tasarım Teknoloji Anonim Şirketi kuruldu!

Garage Atlas Tasarım Teknoloji Anonim Şirketi bugün Başakşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Pelin Gündüz tarafından kuruldu.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Garage Atlas Tasarım Teknoloji Anonim Şirketi bugün Başakşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Pelin Gündüz tarafından kuruldu.

Garage Atlas Tasarım Teknoloji Anonim Şirketi konusu:
 Mimarlık, mühendislik inşaat ve müteahhitlik (faaliyetleri, tasarım, hem kendi maksat ve gayesi için, hem de başkalarının taleplerini karşılamak üzere her türlü plan, proje çizmek, çizdirmek fizibilite raporları hazırlamak, projeleri ve etütleri yapmak, yaptırmak, metraj işlerini yapmak, montaj işlerini yapmak, taahhüt etmek, haritacılık yapmak, müşavirlik, komple proje yönetimi, araştırma ve teknik kontrollük yapmak, ihale dosyası tanzim etmek. 2- Her türlü bina büro, tesis ve yapılar ile peyzaj ve çevre düzenlenmesi alanında mimarlık mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri, plan proje teknik hesaplar danışmanlık, etüt araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 3- Her türlü emlak ve gayrimenkullerin (konut, site, ticari ve sanayi merkezler, depo, villa, tatil köyü, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, arsa, arazi, organize sanayi bölgeleri, apartman işyerleri ve benzeri) alımı, satımı, iç mimarisi, devri,temliği, kiraya verilmesi kiralanması ve pazarlanması ile her türlü inşaat ve dekorasyon malzemesinin teşhiri ve pazarlaması hizmetlerini gerçekleştirmek. 4- Her türlü inşaat taahhüt ve dekorasyon işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 5- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak, müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri, turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ,kiraya vermek, satmak. 6- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 7- Şirket konusu içindeki inşaat dekorasyon ve restorasyon hizmetlerini kendi ekipleri ile yapabileceği gibi bunları kısım kısım yada tamamen taşeronlara ihale veya pazarlık usulü sureti ile yaptırabilir. 8- Tüm sektörlerdeki tüzel ve gerçek kişilere, işletmelere, kurum ve resmi kuruluşlara bünyesindeki veya sözleşmeli uzmanlar yardımı ile danışmanlık yapmak. 9- Tüm sektörlerdeki tüzel ve gerçek kişilere, işletmelere, kurum ve resmi kuruluşlara bünyesindeki veya sözleşmeli uzmanlar ile kuram iç denetim, bu süreçlerin eğitimi ve risk değerlendirme faaliyetlerini yürütmek ve raporlamak. 10- Tüm sektörlerdeki tüzel ve gerçek kişilere, işletmelere, kurum ve resmi kuruluşlara bünyesindeki veya sözleşmeli eğitmenler ile kalite ve yönetim sistemleri, genel yönetim, kurumsal ve bireysel gelişim eğitimleri konularında işletme ve kurumlara yönelik veya açık eğitimleri planlamak ve gerçekleştirmek. Resmi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yaparak halk eğitimine yönelik olarak konferans seminer panel sempozyum ve kurs düzenlemek. 11- Bireylere ve kurumlara yönelik eğitim danışmanlığı hizmetlerini üretmek, geliştirmek ve sunmak. 12- Tüm ticari ve sınai işletmelere planlama üretim, pazarlama, satış, insan kaynakları, idari ve sosyal konularda danışmanlık ve belgelendirme çalışmaları kalite kontrol hizmetleri yapmak ve bu konularda eğitimler vermek, seminerler düzenlemek, konuşmalar yapmak. 13- İş ve işçi bulma acenteliği hizmetleri işe yerleştirme hizmetleri yapmak. 14- Fiyat analizleri hizmetleri ekonomik tahmin hizmetleri yapmak. 15- Çevre koruması konusunda belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri yapmak. 16- Televizyona yönelik her türlü görsel, işitsel ve içerik ihtiyacını karşılamak, TV kurumsal kimlikleri tasarlamak, bunun için gereken teknolojiyi satın almak, kiralamak, komple TV teknik altyapısını kurmak, TV kurulumları esnasında veya sonrasında danışmanlık yapmak, Her türlü görüntülü yayın kuruluşu ile sözleşme imzalamak, TV ile ilgili hizmetler için resmi ve özel kuruluşlar nezdinde ihalelere girmek, taahhütte bulunmak, yayın politikası ve konsepti yapmak, prodüksiyonunu yapmak, bütün altyapısı ile stüdyo kurmak, kuruluma destek vermek, sanal stüdyo tasarımı yapmak, kurmak, işletmek, işletecek ekip kiralamak, sanal interaktif dekorlar hazırlamak. Her türlü grafik, animasyon tasarlamak, jenerik yapmak, tanıtım hazırlamak, fikrini bulmak, uygulamak, otomasyona yönelik canlı yayın grafikleri hazırlamak, bunun için gerekebilecek her türlü yazılım ve donanımı sağlamak.TV haber daire tasarımları, TV program dekorları, elektronik, elektrik ve mekanik içeren dekor tasarımlarının yapılması, kurulumu, Uç boyutlu görselleri tasarlamak. 17- Her türlü prodüksiyon yapmak, reklam ve sinema filmi çekmek ve filmcilik işleri yapmak, tv, reklam ve film prodüktörlüğü yapmak, film setleri ve fotoğraf stüdyoları kurmak, yerli ve yabancı sanatçılarla işbirliği yapmak, resmi ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarına programlar düzenlemek, TV Programları hazırlamak, dizi filmler, kısa ve uzun metralı TV filmleri, belgeseller, hava durumu, spor, müzik, eğlence, magazin, reality gibi her tip görüntülü mecrada yayınlanabilecek programlar için gerekebilecek her türlü ihtiyaçları sağlamak, satmak ve kiralamak, format, fikir ve sanat eseri tasarlamak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Başakşehir Mah. Anafartarlar Cad. Oyakkent 1 Sit. A8 Apt. No:2D/39 BAŞAKŞEHİR