Garden Homes Sitesi'nde 470 bin TL'ye! İcradan!

Garden Homes Sitesi'nde 470 bin TL'ye! İcradan! Garden Homes Sitesi'nde 470 bin TL'ye! İcradan!

şžişli 3. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, şžişli İlçesi, Osmanpaşa Mahallesi, İ-120 pafta, 9718 ada, 1 parselde yer alan Garden Homes Sitesi'nde D Blok 4'üncü katta 11/508 arsa paylı 15 nolu dubleks meskeni satışa sunuyorşžişli 3. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

şžİşžLİ 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
GAYRİMENKUL AçIK ARTIRMA İLANI

DOSYA NO: 2010/2133 T.

Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen ve aşağıda yazılı özellikleri bulunan taşınmaz satılarak paraya çevrilecektir.

TAPU KAYDI: İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Osmanpaşa Mahallesi, 1-120 Pafta, 9718 Ada, 1 Parsel sayılı ve 5231.00m2 miktarlı kargÜ®r apartmanlardan, D blok 4 üncü katta 11/508 arsa paylı 15 b.bölüm nolu dubleks dairenin tamamı vasıflı taşınmaz satışa konudur.

İMAR DURUMU : Kağıthane Belediye Başkanlığı İmar ve şžehircilik Müdürlüğünün, Beyoğlu 1 .İcra Müdürlüğüne yazdığı, 16/08/2010 tarih ve M-34-6KAG-0.07-11607-1053045 sayılı yazıdan. Kağıthane ilçesi, Merkez Mahallesi, 1/1 Pafta, 9718 ada, 1 parsel, 1/1000 ölçekli 05.12.2008 tasdik tarihli Kağıthane 7 net etap uygulama imar planında TAKS=0.40 KAKS=1.50 Hmax=6 katiı konut alanında olmak üzere imar durumu olduğu anlaşıtmışıtr. Ayrıca yol'a terki vardır. HALİ HAZIR DURUMU: Söz konusu gayrimenkul; Kağıthane ilçesi, Nurtepe Mahallesi, (Osmanpaşa mahallesi) Liseyolu sokağı üzerinde 7 kapı nolu, i-120 pafta, 9718 ada, 1 parsel sayılı ve 5231,00m2 miktarlı arsa inşa edilmiş 4 blok halindeki (A-B-C-D bloklar) GARDEN HOMES SİTESİ isimli binalardan D Blok 4 üncü katta 11/508 arsapaylı 15 b.bölüm nolu (dubleks) çatıarası olan dairenin tamamıdır. Ana gayrimenkul olan Liseyolu 7 kapı nolu GARDEN HOMES sitesi D Blok isimli bina; Bodrum, zemin, 4 normal katlı olmak üzere 6 katlıdır, Bodrum kat kapalı otoparktır. Zemin kat ile normal katlarda 3'er daire vardır. 4 üncü kat daireleri dubleks (çatıaralı) dairelerdir. Bina giriş kapısı demir konstriksiyondur. Giriş holünün zemini mermer kaplıdır. Binada katiararası demir korkulukla, küpeştesiz, mermer basamaklı merdiven vardır. Yine katiararası çalışan asansör tesisatı vardır. çatısı kiremit kaplı olup dış cephesi sıva üzeri badana kaplıdır. Garden Homes sitesi kargir duvarla emniyete alınmış olup, site girişi güvenliklidir. Sitenin çevre peyzajı bakımlı ve temizdir. D blok 4 üncü katta 11 /508 arsapaylı 15 nolu daire: çatıarası (dubleks) kısmı dahil 230.00m2. Brüt alanlıdır. Oairenin normal katlan hol, salon, 1 oda, koridor, mutfak, banyodan ibarettir. Dubleks katta hol, 3 od a, banyo ve teras vardır. Salon ve odaların zemini parke, duvarları sıva üzeri badana kaplıdır. Hol, koridor, mutfak ve banyoların zemini seramik kaplıdır. Mutfakta evveli lavabolu tezgah vardır. Banyolarda duş, lavabo ve klozet vardır. Banyoların duvarları fayans kaplıdır. Dairenin normal kat ile dubleks katı arasında ahşap basamaklı merdiven vardır. Dairede içkapılar ahşap ve pencereler (PVC) pimapen doğramadır. Dairede doğalgaz, kalorifer, elektrik, temiz su ve pis su tesisatı vardır. Binada asansör olduğu için daire asansörden istifade etmektedir. Ayrıca bodrum kattaki kapalı otoparktan istifade etmektedir. Daire 1 nci sınıf işçilik ve malzeme ile inşa edilmiş otup, bakımlı ve temizdir.

DEĞERİ :470.000,00-TL (dörtyüzyetmişbintürklirası)

SATIşž TARİHİ VE SAATLERİ: (Birinci Acık Artırması) 07/03/2011 Tarihinde Saat :11:10 ile 11:30 arasında.

SATIşž şžARTLARİ VE SATIşž YERİ: şžişli 3. icra Müdürlüğünde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'nı ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakların mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 17/03/2011 tarihinde aynı yer ve aynı saatler arasında İkinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememiş ise, gayrimenkul en çok arttıranın taahüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. şžu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetin %40'nı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar millÜ® bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, %18 KDV, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye resmi ihale bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin *bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mütesetsiien mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/2133 Talimat sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları. Tapuda adresi olmayanlara işbu satış ilanı tebliğ yerine kaimdir, ilan olunur.
*ic.İf.K.126. ilgililerin tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik Örnek No:27


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com