Gayrimenkul haczinde işlem yapılmazsa 2 yıl sonra haciz düşer!

 Gayrimenkul haczinde işlem yapılmazsa 2 yıl sonra haciz düşer! Gayrimenkul haczinde işlem yapılmazsa 2 yıl sonra haciz düşer!

Gayrimenkullerin haczinde hacizden itibaren herhangi bir işlem yapılmazsa iki yıl sonunda haciz kendiliğinden düşer. Takip ise devam ederBir daire aldım, üzerinde bankanın ipoteği ve haczi vardı. İpoteğin kalkması gerekiyordu. Bankaya gittim ipoteğin fek yazısını aldım tapuya götürdüm, burada problem yok. Haciz konusunda gayrimenkule konulan haczin iki yılı geçtiğini gördüm. İcraya gittim, haczi kaldırın dedim, benden yüzde 5 harç istediler veya alacaklı vekili gelsin, paramızı aldık desin veya borçlu vekili gelsin borcun ödendiğine dair belge getirsin dediler. Bu olayın çözümü böyle midir? • M.T.


Bazen iki taraf aynı dili konuşmayabilir. Özellikle hukukta bir hukuk dili vardır bir de günlük konuşma dili. Sizin probleminizin bu olduğunu zannediyorum. Bir icra takibinde takibin kaldırılması, dosyanın işinin bitmesi ayrı şey haczin kaldırılması ayrı şeydir.


Bir takip kesinleşir, ortada takip vardır ama haciz yoktur. Haciz tatbiki ayrı bir hukuki işlemdir. Veya bunun tersi, icra takibi vardır borçlunun mallarına haciz tatbik edilmiştir, ancak herhangi bir nedenle haciz kaldırılır ama takip devam edebilir. İkisi farklı işlemdir. Dolayısı ile sizin olayınızda talebiniz dosyanm yani takibin ortadan kalkması ise bunun yolu ya borcun ödenmiş olması veya alacaklının feragat etmesidir. Şayet alacaklı feragat ediyor ise bu halde feragat harcı öder. Ancak haczin kaldırıp takibin devam etmesi yukarıda söylediğim gibi doğaldır ve hele gayrimenkullerin haczinde hacizden itibaren herhangi bir işlem yapılmazsa iki yıl sonunda haciz kendiliğinden düşer. Takip ise devam eder. Karşınızdaki ile bu dille konuşun, bence bir anlaşmazlık olmuş, sizin talebiniz iki yıl geçmekle haczin düşürülmesi talebidir. Bunun dışında belli süreler sonunda dosya da takipten kaldırılır ancak alacaklının talebi ile yenilenebilir, bu kadar teknik konuya girmiyorum, bunları avukatınız halledecek. 

Posta/Tamer Heper