10 / 08 / 2022

Gayrimenkule haciz sınırı!

Gayrimenkule haciz sınırı!

Zamanında ödenmeyen borçlar nedeniyle alacaklıların yasal yollara başvurup haciz işlemi başlatmasına sınır getiriliyor. Borçlunun evi, ancak evin kıymeti fazla ise yeni bir ev alabilecek miktar borçluya bırakılarak haczedilecek.Zamanında ödenmeyen borçlar nedeniyle alacaklılar yasal yollara başvuruyor. Bankaların dışında birçok kamu kurumu, firmalar da alacaklı durumda. İcra Daireleri aracılığıyla arabaya, gayrimenkule, arsaya getirilen haciz işlemine düzenleme geliyor.


ÖNCE TEBLİGAT GELİYOR

Haciz nedeniyle kişinin bankadaki parasına el koyuluyor. Kişinin parası ve malvarlığı yoksa evine haciz geliyor. Artık haciz işleminden önce ev tebligat gönderilecek. Tebligat geldikten sonra itiraz edilmez veya borç ödenmezse haciz işlemi başlatılacak. Borç ne kadar olursa olsun haciz işlemine sınır getirilecek. Borçlunun evindeki tüm eşyalar haczedilemeyecek. 


Tüm eşyalarının alınmasıyla zor durumda bırakılan vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Borçlunun evi, ancak evin kıymeti fazla ise yeni bir ev alabilecek miktar borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabilecek.


Tebligat gönderildikten sonra başlatılan hacze veya hacizle ilgili tutara itiraz hakkınız var. Avukat Hakan Tokbaş, icra ile tebligatların adreslere yapıldığını söyleyerek, “İcra takibi Mernis adresine (yasal ikametgah adresine) gelir” ifadelerini kullandı. Posta