Gazikent Üniversitesi; İnşaat Mühendisliği'ne doçent alacak!

Gazikent Üniversitesi; İnşaat Mühendisliği'ne doçent alacak!

Gazikent Üniversitesi Rektörlüğü; Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 'ne 1 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent alacak...


Gazikent Üniversitesi Rektörlüğü; Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 'ne 1 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent alacak.

Doçent 'te aranılan özellikler:
Hidrolik ABD, su kaynakları, ABD doktora yapmış olmak,
Ders anlatabilecek seviyede İngilizce bilmek.

Yardımcı Doçent 'te aranılan özellikler:
Yapı mekaniği ABD doktora yapmış olmak,
Ders anlatabilecek seviyede İngilizce bilmek.

Başvuru Belgeleri:
1-  Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatmda), Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

2-  Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,

3-  Doçentler için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 4 takım dosya,

4-  Yardımcı Doçentler için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Yardımcı Doçentlik varsa atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,

5-  Yabancı ülkelerden alınan diplomalann Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

6-  Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adresteki Fakülte Dekanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

7-  Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

İletişim:
http://www.gazikent.edu.tr/gu/
T.C. Gazikent Üniversitesi Rektörlüğü
Hasan KALYONCU Kampüsü,
şžahinbey-GAZİANTEP


Kübra Genç/Emlakkulisi.com