05 / 06 / 2023

GEA Zemin İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

GEA Zemin İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

GEA Zemin İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 5 Mart 2015'te, 100 bin TL sermaye bedeli ile Beşiktaş'ta, Massimo Voynas Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.GEA Zemin İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 100 bin TL sermaye bedeli ile 5 Mart 2015'te Massimo Voynas Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.


GEA Zemin İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak, İnşaat amaçlı kazık, forekazık çakmak işleri ve temel inşaat işleri, inşaat, jeo fizik, jeolojik amaçlar için test sondajı ve delme işleri ile örnekleme sondajı yapmak, inşaat ekipmanlarının operatörü ile birlikte kilamasını yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri, zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi, drenajı, iksası, kayaların kaldırılması ile kazı harfiyat işleri yapmak, h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o)Konusuna giren malların imalat ve montajını yapar. ö)Bunların yedek parçalarının imalatı alım satımı ile ithalat ve ihracatını yapar. p)Servis hizmetini üstlenir. r)Şirket konusuna yurt içinde ve dışında fuar tertip etmek,veya kurulmuş kurulacak yurt içindeki ve yurt dışındaki fuarlara katılmak. s)Şirket konusuna giren makinelerin yedek aksamının,alet ve edevatın alımı,satımı,kiralanması,naklini ithalatı,geçici kabulünü ve ihracatını yapmak. ş)Şirket yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşlara,özel şahıslara ait her türlü inşaat, taahhüt ve bayındırlık işlerini yapar. t)Şirket konusu ile ilgili olarak temsilcilik,mümessillik acentelik komisyonculuk yapar patent, lisans, imtiyaz, ticaret unvanı satın alır, tescil ettirir, devir alır ve devredebilir teminat olarak gösterebilir. u)Şirket konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklaşa yatırımlarda bulunur. ü)Şirket yukarıda ifade edilen konularla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler, ajanslıklar, satış mağazaları ve bürolar açar kurulmuş ve kurulacak olan gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapar. v)Şirket konusu ile ilgili olarak gayrimenkullar satın alır satar kiralar ve kiraya verir, inşa eder ve ettirir. Konusu ile ilgili giriştiği iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde ve hizmetin yürütülmesi için gereken her türlü vekaletnameleri alıp verir.Başkalarına ait menkul ve gayrimenkullar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis eder,fek keder sahip olduğu         gayrimenkullar üzerinde ise üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis               ettirebilir. Ayni ve şahsi her türlü teminatı verir. Konusu ile                 ilgili olarak  müteahhitlik karnesi alır veya devralır.

Geri Dön