Gebze'de İflas Dairesi'nden 14 milyon 842 bin 254 TL'ye satılık fabrika!

Gebze'de İflas Dairesi'nden 14 milyon 842 bin 254 TL'ye satılık fabrika! Gebze'de İflas Dairesi'nden 14 milyon 842 bin 254 TL'ye satılık fabrika!

Kocaeli Gebze'de imalathane binası, ambar binası, idari bina ve sundurma yer alan fabrika binası İstanbul 3. İflas Dairesi tarafından 22 Ağustos 2014 tarihinde ihaleye çıkıyor.İstanbul 3. İflas Dairesi, Kocaeli Gebze'de yer alan imalathane binası, ambar binası, idari bina ve sundurmayı satışa çıkarıyor. Toplam 12.573,42 metrekarelik alana sahip fabrikanın toplam bedeli ise 14 milyon 842 bin 254 TL olarak belirlendi. 


İhalesi, 22 Ağustos 2014 tarihinde saat 14.00 ile 14.15 arasında yapılacak. İhale; İstanbul Adalet Sarayı istanbul 3 iflas müdürlüğüne ait odada ( B3-2M3) gerçekleştirilecek. 


İhale ilanı: 


GM.SATIŞ 

3. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 2013/11. E


T.C. İSTANBUL 3. İFLAS DAİRESİ 2013/11 İFLAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: Kocaeli İl, Gebze İlçe, 5737 Ada No, 2 Parsel No, istasyon mahallesi Mahalle/Mevkii, istasyon mahallesi 5737 ada 2 parseldeki fabrika binası- Makine ve teçhizatı ile birlikte müştemilatı ((İDARİ BİNA imalathane binası ,Ambar binası: ve Sundurma,) ile birlikte Gebze/KOCAELİ


Adresi : Kocaeli İl, Gebze İlçe,istasyon mahallesi 5737 Ada No, 2 Parsel No,


Yüzölçümü : 12.573,42 m2


Arsa Payı : 1224675 /1257342


İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı imarlı olup, sanayi alanında kalmaktadır.


Kıymeti : 14.842.254,00 TL


KDV Oranı : %18


Kaydındaki Şerhler : Diğer : müflis metkom Metali.... A.Ş.


1. Satış Günü : 22/08/2014 günü 14:00-14:15 arası


2. Satış Günü : 18/09/2014 günü 14:00 - 14:15 arası


Satış Yeri : İstanbul Adalet Sarayı istanbul 3 iflas müdürlüğüne ait odada ( B3-2M3) Çağlayan-/İSTANBUL -


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si (2.968,450,80-TLoramnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. IIK.nunda yapılan değişiklik ile icra ve iflas müdürlüklerinde nakit para almak işlemine son verildiğinden, ihaleye bizzat veya vekili ile katılmak isteyenler ihale saatinden önce müdürlüğümüzün Vakfbank istanbul Adalet sarayı şubesindeki TR 5500 0150 0158 0072 6509 2924 nolu hesabına teminatın yatırılarak dekontunun ibraz edilmesi gerekmetedir. ihale sırasında nakit para kabul edilmeyeceğinden dekont ibraz etmeyenler ihaleye alınmayacaktır.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/11 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 12/07/2014İstanbul 3. İflas (İİK m. 126)_


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 


İhale ilanının tam metni için tıklayın