18 / 08 / 2022

Gelişim Yapı Denetim Limited Şirketi kuruldu!


Gelişim Yapı Denetim Limited Şirketi Pendik'te 100 bin TL sermaye bedeli ile Murat Yıldız tarafından kuruldu.Gelişim Yapı Denetim Limited Şirketi Pendik'te 100 bin TL sermaye bedeli ile Murat Yıldız tarafından kuruldu.

Gelişim Yapı Denetim Limited Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konuları Can ve mal güvenliğini teminen imar planlama fen sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ile ilgili yasanın amir hükümlerine aynen uyar