15 / 08 / 2022

Gen Yatırım sermaye hareketlerini yayınladı!

Gen Yatırım sermaye hareketlerini yayınladı!

Gen Yatırım Holding A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Gen Yatırım olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerini yayınla dı...Gen Yatırım tarafından yapılan açıklama şöyle;


Borsa İstanbul Kotasyon Bölümü Müdürlüğü'nün 10.01.2014 tarih ve BİAŞ-4-GDD-211-02-29/00589 sayılı yazısı kapsamında, Seri VIII, No:54 sayılı Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden Şirketimizin hali hazırda kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu olmadığını beyan ederiz.