Giresun İmar Müdürlüğü'nün hizmet binası açıldı!

Giresun İmar Müdürlüğü'nün hizmet binası açıldı! Giresun İmar Müdürlüğü'nün hizmet binası açıldı!

Giresun Belediyesi, bünyesinde bulunan müdürlüklerin fiziki çalışma koşullarım iyileştirilmesi amacıyla yeni hizmet binası hizmete girdi. Binanın 2 katı Giresun Belediyesi ek hizmet binası olarak düzenlendi.Giresun Belediyesi, bünyesinde bulunan müdürlüklerin fiziki çalışma koşullarım iyileştirilmesi amacıyla yeni hizmet binası hizmete girdi. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Giresun Belediyesi arasmda takas yapılan Hacı Miktat Mahallesi İncedayı Sokak'ta bulunan binanın 2 katı Giresun Belediyesi ek hizmet binası olarak düzenlendi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve servisleri merkez belediye binasından taşınarak yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Binanın birinci katmda imar ve şehircilik müdürü, imar servisi, tahsilat ve imar kalemi bulunurken üçüncü katında ise imar ve şehircilik müdür yardımcısı, harita, parselasyon, kamulaştırma ve KUDEP birimi bulunuyor. 


Giresun Ekspres Gazetesi