28 / 05 / 2022

Göcek Yatırım Gayrimenkul Ve Turizm Anonim Şirketi kuruldu!


Göcek Yatırım Gayrimenkul Ve Turizm Anonim Şirketi Ataşehir'de 1 milyon TL sermaye bedeli ile Atila Çağlar tarafından kuruldu.Göcek Yatırım Gayrimenkul Ve Turizm Anonim Şirketi Ataşehir'de 1 milyon TL sermaye bedeli ile Atila Çağlar tarafından kuruldu.

Göcek Yatırım Gayrimenkul Ve Turizm Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1)Hertürlü gayrimenkulün alınıp satılması (Devre mülkler, araziler, müstakil evler, dükkan, işyeri, cafe, bar, restaurant, hotel, mağaza, dükkan, tiyatro, sanat galerisi vb) 2)Hertürlü gayrimenkul veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi (binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, dükkan, işyeri, cafe, bar, restaurant, hotel, mağaza, dükkan, tiyatro, sanat galerisi vb.) 3)Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri ( gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık vb.) 4)Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri 5)Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri ( site yöneticiliği, mobil ev alanlarının, müşterek mülkiyetli konutların, devre mülklerin, ikamet amaçlı olmayan mülklerin, v. Yönetimi) 6)Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştır¬ması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belir¬lemek ve geliştirmek, yatırım per¬formans değerlemelerinde bulun¬mak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak. Gayri¬menkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmet¬leri sunmak gayrimenkul ve gayri¬menkul e bağlı hakların hukuki du¬rumları ile ilgili analiz ve raporla¬ma hizmetlerinde bulunmak. 7) Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. Devlet kuruluşlarının her türlü bina, daire, fabrika, işletme, tesis alım ve kiralama veya restorasyon karşılığında kiralamalar, satın almalar yapabilir. İlgili tesislerin işletme haklarını kullanabilir 8)Devlet veya bankalarda icra da olan bütün nitelikte bulunan gayrimenkullere satın almak, ihalelere girmek ve teklif vermek, taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon, rekonstrüksiyon ve fonksiyon değiştirme işlerinin yapılması. 9)Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri yapmak. 10)Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri, cafe, bar, restaurant, hotel, mağaza, dükkan, tiyatro, sanat galerisi ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 11)Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 12)Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 13)Her türlü gemi, yat ve deniz araçlarının alımı-satımı, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, ithali, ihracı ve ticareti ile bunların araç gereç ekipman ve yedek parçalarının ithali, ihracı ve ticaretini yapmak. Gezi ve sportif amaçlı yatçılık, yelkencilik gibi turistik ve sportif amaçlı faaliyetlerle ilgili yat limanları, marinalar va diğer tesisler kurabilir, inşa edebilir, ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, satabilir, işletmeciliğini üstlenebilir, turistik geziler düzenleyebilir. 14)Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 15)İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 16)Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. 17)Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Barbaros Mah.Barbaros Cad. No:215/4 Ataşehir