Gölbaşı Belediyesi 7 arsa satacak

Gölbaşı Belediyesi 7 arsa satacak

Gölbaşı Belediye Başkanlığı ise Bahçelievler Mahallesinde bulunan 7 adet parselini (konut alanı) satacak.

Buna göre Gölbaşı Belediye sınırları içerisinde bulunan 7 adet parselin satışı açık teklif usulü ile 23 Ekim 2007 Salı günü saat 14.00'de belediyede gerçekleştirilecek.


Söz konusu ihalenin şartnamesi Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden bedeli mukabili satın alınabilecek. İhalenin muhammen bedeli 586 bin 350 YTL ile 683 bin 550 YTL arasında değişmekte.