Gölbaşı Belediyesi, 980 bin TL'ye 4 konut satacak!

 Gölbaşı Belediyesi, 980 bin TL'ye 4 konut satacak! Gölbaşı Belediyesi, 980 bin TL'ye 4 konut satacak!

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanlığı; Koparan ve Hacılar mahallelerinde bulunan 4 arsayı toplamında 980 bin TL'ye satacak. İhale, 5 Temmuz Perşembe günü saat 14:00'de gerçekleşecek


İlan şöyle;


T.C.  Ankara  - GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR


Mülkiyeti Belediyemize alt 4 (Dört) adet parsel ihale yoluyla satılacaktır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Acık Teklif Usulü" ile 05/07/2012 Perşembe günü saat 14:00'da başlayarak Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No:1 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasında Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile İlgili şartnameler Belediyemiz Malı Hizmetler Müdürlüğünden 100.00.-TL. (YüzTürkLirası) bedeli mukabilinde temin edilir.


B-38918


İlan için tıklayın


 Gölbaşı Belediyesi, 980 bin TL