19 / 08 / 2022

Green Days Enerji Üretim İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!


Green Days Enerji Üretim İnşaat Anonim Şirketi Pendik'te Emin Demir, Bülent Özgür Kılıç ve Reşat Alp Başar ortaklığında kuruldu.Green Days Enerji Üretim İnşaat Anonim Şirketi Pendik'te Emin Demir, Bülent Özgür Kılıç ve Reşat Alp Başar ortaklığında kuruldu.

Green Days Enerji Üretim İnşaat Anonim Şirketi konusu:
ENERJİ a. Enerji Verimliliği ve Enerji tasarrufuna ilişkin gerekecek tüm çalışmaları ve etütleri yapmak, bu konuda gereken hizmetleri sunmak ve danışmanlık yapmak, b. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli Lisans alarak enerji tedarik hizmetinin üretim tesisi içinde ısı güç birleşim sistemi kurulması, işletilmesi, pazarlanması, iç ve dış ticaretinin sağlanması, c. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar türbini, gaz türbini, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fueloil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak, d. Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatı, iç ve dış ticaretini yapmak, e. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıklarının geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi, f. Endüstriyel tesislerin kurulması için her türlü projelendirme işlemlerinin yapılması, g. Yenilenebilir Enerji ile faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça, parça veya tüm olarak imalatını yapmak. ğ. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, devralmak, kiralamak, işletmeye almak ve kiraya vermek. h-Üretilen elektrik enerjisini ve/veya oluşturulan kapasiteyi, ikili anlaşmalar yoluyla, toptan ve/veya perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak, i-Kurulmuş veya kurulacak enerji dağıtım şirketleri ile herhangi bir tekel oluşturmaya yol açmadan, katılım ve birliktelik ilişkilerine girmek. OTEL LOKANTA VE EĞLENCE YERLERİ a. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satısını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel İşletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. b. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satısının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon islerini yapar. c. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. d. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. e. Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri. GIDA a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. b. İnsanların beslenmesinde nemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek, c. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. d. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, İhracatını yapmak. TURIZM VE SEYAHAT ACENTALIGI ULUSLARARASI VE SEHIRLERARASI YOLCU TASIMACILIGI a. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve rehberlik hizmetlerini yürütmek. b. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak, c. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. d. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat almak-satmak, kiralamak. e. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. f. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek, g. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. h. öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. iNSAAT a. Her türlü inşaat taahhüt isleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj İsleri yapmak ve müstakil konut, is hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek, c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat islerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon islerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği isi yapmak ve teslim etmek. e. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.