25 / 09 / 2022

Gümüşhane Köse Yuvacık Köyü'nde sit alanı belirlendi!

Gümüşhane Köse Yuvacık Köyü'nde sit alanı belirlendi!

Gümüşhane Köse İlçesi, Yuvacık Köyünde, yüzeyde tespit edilen seramik parçaları ve duvar kalıntılarına ilişkin I. derece arkeolojik sit alanı kararı verildi. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı...
Kültür ve Turizm Bakanlığından:


TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR


Toplantı Tarihi ve No    : 01/11/2013 -72                                                        29.02/1

Karar Tarihi ve No        : 01/11/2013 -1487                                                Toplantı Yeri

                                                                                                                     TRABZON

Gümüşhane ili, Köse İlçesi, Yuvacık Köyünde, yüzeyde tespit edilen seramik parçaları ve duvar kalıntılarına ilişkin Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/12/2007 tarih ve 1429 sayılı kararı, Trabzon Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 04/09/2013 tarih ve 2513 sayılı yazısı ekindeki Müze Müdürlüğünün 02/08/2013 tarih ve 73 sayılı uzman raporu,  Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23/10/2013 tarih ve 2013/738 sayılı sunum raporu,  Kurul üyelerinden oluşturulan komisyonun alanda yaptığı inceleme sonucunda hazırladığı 01/11/2013 tarihli rapor ile dosyası ve ekleri incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Gümüşhane ili,  Köse İlçesi, Yuvacık Köyü, Kiliseburnu Sırtı Mevkiinde yer alan ve ekte dağıtımı yapılan 1/10.000 ölçekli haritada işaretli alanın, I. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesine karar verildi.


Gümüşhane Köse Yuvacık Köyü nde sit alanı belirlendi!
Geri Dön