Gümüşhane sokakları güneş ve rüzgar enerjisiyle aydınlanacak!

Gümüşhane sokakları güneş ve rüzgar enerjisiyle aydınlanacak!Kelkit Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na sunulan "Kelkit İlçesi Kalkınma Stratejileri ve Uygun Yatırım Alanları Araştırması" projesi ile ilçenin rüzgar ve güneş haritaları çıkarıldı.Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 13 köyün sokak aydınlatmasında rüzgar ve güneş enerjisi birlikte kullanılacak. Hazırlanan projede ilk üniteler ilgili yerlere monte edildi.


Kelkit Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na sunulan "Kelkit İlçesi Kalkınma Stratejileri ve Uygun Yatırım Alanları Araştırması" projesi ile ilçenin rüzgar ve güneş haritaları çıkarıldı. Ardından "Köylerimizde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Yoluyla Kırsal Kalkınmanın Sağlanması" projesi hazırlanarak, Kelkit ilçe merkezindeki bazı bölümler ile 13 köyün sokak aydınlatmaları güneş ve rüzgar enerjisiyle ücretsiz olarak aydınlatılacak.


Proje ile ilk etapta Kelkit Kaymakamlığı ve Kelkit Belediyesi bahçesi ve 13 köyün sokaklarını aydınlatılacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yararları konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek projede halkın yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında farkındalık oluşması da hedefleniyor.


"RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ÜCRETSİZ ELEKTRİK ÜRETİLECEK"


Kelkit Kaymakamı ve Birlik Başkanı Ozan Gazel, proje ile rüzgar ve güneş enerjilerinin ortak kullanımı ile çalışabilen sokak aydınlatma sistemlerinin köy halkının yoğun olarak kullandığı köy meydanı, cami ve okul yollarının aydınlatılmasının sağlandığını söyledi.


"FAZLA ELEKTRİK FİRMALARA SATILACAK, GELİRİ KÖYLERE KALACAK"


Proje kapsamında yer alan köylerde üretilen elektriğin fazlası ise elektrik şirketine satılarak gelirinin de köy tüzel kişiliği hesaplarına aktarılacağını ve böylelikle projenin sürdürülebilirliğinin sağlanacağını dile getiren Gazel, "Güneş ve rüzgar gücüne dayalı yatırımlar, büyük ölçekli tesislere ayıracak yüksek mali kaynaklar yerine daha uygundur. Böylelikle güç ithalatı yapmak yerine rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji türlerinin yaygınlaştırılması, yerel iş alanları da yaratılacağından işsizlik ve göçe de çare olabilecektir. Yenilenebilir kaynaklar ülke ve yöre ekonomisine yeni bir dinamizm kazandıracak, petrol ve doğal gaz ithalatı için harcanan giderlerin azaltılması için katkıda bulunacaktır" dedi.


"100 ÜNİTELİK PROJEYİ ENERJİ BAKANLIĞINA SUNDUK, KABUL EDİLİRSE KELKİT TÜRKİYE'DE ÖRNEK OLACAK"


Gece aydınlatma sağlanamayan yerleşim yerlerinde özellikle kış aylarında eğitim çağındaki çocukların eğitimlerini yerine getirmelerinde, yaşlı insanların ibadethanelerine gitmelerinde, komşuluk, akrabalık, hısımlık gibi sosyal faaliyetlerin yerine getirilmesinde yaşanan sorunların projeyle birlikte ortadan kalktığını kaydeden Gazel, bu projemizin ilçe genelinde yaygınlaştırılması için geneline Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'ne 100 ünitelik projenin hazırlanarak sunulduğunu, projenin kabul görmesi durumunda Kelkit'in ülke geneline örnek teşkil edecek bir projeyi uygulama fırsatını elde etmiş olacağını söyledi.Sabah