Çukurova Balkon

7305 sayılı kanun

7305 sayılı kanun

7305 sayılı kanun

Limanlar İnşaatı Hakkında 6237 Sayılı Kanuna Ek Kanun 04 Haziran 1959 tarihinde 10222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kanun ile 6237 Sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanuna bazı hükümler eklendi...

644 Sayılı KHK'da değişiklik teklifi verildi!

644 Sayılı KHK'da değişiklik teklifi verildi!

644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi verildi..

Özak GYO'dan 7143 sayılı Kanun kapsamında başvuru!

Özak GYO'dan 7143 sayılı Kanun kapsamında başvuru!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) dün yaptığı yazılı açıklamada Özak GYO'dan 7143 sayılı Kanun kapsamında başvuru yaptığını bildirdi.

 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanunu tam metni!

7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanunu tam metni!

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair 7020 sayılı kanun bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte kanunun tam metni...

2863 sayılı kanun ceza hükümleri!

2863 sayılı kanun ceza hükümleri!

2863 sayılı kanun, korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenliyor. Peki, 2863 sayılı kanun ceza hükümleri nelerdir?

2981 sayılı kanun yürürlükten kalktı mı?

2981 sayılı kanun yürürlükten kalktı mı?

İmar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenleyen 2981 sayılı kanun yürürlükten kalktı mı? 2981 sayılı kanun yürürlükte mi?

2981 sayılı kanun metni!

2981 sayılı kanun metni!

İmar affı kanunu olarak da bilinen; 2981 sayılı kanun, 31 Mayıs 2015 tarihinde yürürlükten kaldırılacaktı. Ancak vatandaştan gelen yoğun talep üzerine kanunun yürürlüğü 3 sene daha devam edecek. İşte 2981 sayılı kanun metni..

Bazı alacakların 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmasına dair iç genelge!

Bazı alacakların 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmasına dair iç genelge!

Bazı alacakların 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmasına dair iç genelge, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlandı. İşte genelge kapsamındaki Torba Yasanın 73 üncü maddesine yönelik açıklamalar...

6563 Sayılı Kanunun emlak sektörüne yansımaları!

6563 Sayılı Kanunun emlak sektörüne yansımaları!

Resmi gazetede yayınlanan ve 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6563 Sayılı Kanun kapsamında firmaların, müşteri veri tabanları ile olan tüm elektronik iletişimlerini önceden izin alma şartına bağlamıştır.

Kiracının korunması hakkında kanun 2015!

Kiracının korunması hakkında kanun 2015!

Eski kira kanunu olan 6570 sayılı kanun, 6010 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununa göre yürürlükten kaldırılmıştı. İşte kiracının korunması hakkında kanun 2015...

Vergi borcu yapılandırma taksit ödemeleri 2 Şubat'ta başlıyor!

Vergi borcu yapılandırma taksit ödemeleri 2 Şubat'ta başlıyor!

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ bugün 29202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılandırılan emlak vergi borcu taksit ödemesi 2 Şubat 2015 tarihinde başlıyor...

Bazı alacakların 6552 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına dair tebliğ!

Bazı alacakların 6552 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına dair tebliğ!

Bazı alacakların 6552 sayılı kanun kapsamında yeninden yapılandırılmasına dair tebliğ, 11 Aralık 2014 tarihinde 29202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tebliğ kapsamında yer alan esaslar...

Kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayrılan taşınmazların bedel tespiti!

Kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayrılan taşınmazların bedel tespiti!

Kamulaştırma Kanunu gereğince kimi taşınmaz mallar, kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayrılabiliyor. Peki, kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayrılan taşınmazların bedel tespiti nasıl yapılır? İşte 2942 sayılı Kanun esasları..

Çevre temizlik vergisi taksitlendirme başvuruları 2014!

Çevre temizlik vergisi taksitlendirme başvuruları 2014!

Mükellefleri tarafından ödenmeyen vergiler, 6552 sayılı kanun ile yapılandırılabiliyor. Çevre temizlik vergisi taksitlendirme başvuruları, 30 Kasım'da alınan karar ile 31 Aralık 2014 tarihine kadar uzatıldı...

7305 sayılı kanun

7305 sayılı kanun 7305 sayılı kanun

Limanlar İnşaatı Hakkında 6237 Sayılı Kanuna Ek Kanun


Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun


Madde 1 – Yurt kıyılarındaki şehir ve kasabalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere, iskele, rıhtım, mendirek, barınak ve limanlar inşaatı ile tesisat, teçhizat ve onarımlarının, buralarda ve kıyılarımızın icabeden mahallerinde tarama ameliyatının ve bunlara ait etüd ve projelerin yaptırılması ve bu işlere lüzumlu makine ve vasıta satın alınması, bakım ve onarımları ve buna müteferri depo ve atelyelerin kurulması ve işletilmesi ve diğer her türlü giderler için yıllık ödeme miktarı (30) milyon lirayı geçmemek üzere (300) milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye Bayındırlık Vekili ve faizleri ile birlikte bu meblağın % 50 sini geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Vekili salahiyetlidir. Bu suretle girişilecek taahhütler karşılığı her yıl bütçekanunlarına bağlı cetvellerin...