Hakkı Gedik

Hakkı Gedik

Gedik Holding, Pendik'teki kaynak, döküm ve vana fabrikalarını Sakarya'nın Hendek ilçesine taşınmak için çalışmalara başladı. Şirket taşınma sonrası boşa çıkan araziyi gayrimenkul projesiyle değerlendirmeyi planlıyor

Gedik Holding'in acı günü: Vala Gedik vefat etti!

Gedik Holding Onursal Başkanı Halil Kaya Gedik'in eşi, Hakkı Gedik ve Hülya Gedik'in annesi Vala Gedik hayatını kaybetti. Cenaze bugün ikindi namazını müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nden kaldırılacak ve defnedilecek...

Gedik hakkı nedir?

Gedik hakkı, örfü belde ile aynı anlamı taşıyor. Bugünkü üst hakkı olan gedik ile taşınmaz maliki arazisinde yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkı kurabiliyor...

Önalım hakkı ne demektir?

Önalım hakkı ne demektir? Önalım hakkının diğer adı nedir? Önalım hakkı kaç çeşittir? sorularının cevapları ve önalım hakkı konusu hakkında merak ettiğiniz bilgiler kapsamlı olarak haberimizin devamında yer alıyor.

Akdi şufa hakkı!

Akdi şufa hakkı, taşınmaz malın üçüncü kişiye satılması durumunda şufa hakkı sahibine, tek taraflı irade beyanıyla ve aynı satış koşulları ile taşınmaz malı öncelikle satın alma hakkının yazılı bir sözleşmeyle verilmesi şeklinde oluyor....

Önalım hakkı nedir?

Önalım hakkı nedir?: Hak sahibi olunan taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılar karşısında öncelikle satın alabilme hakkıdır cevabı veriliyor. Önalım hakkına hukuki olarak şuf'a hakkı da deniyor....

Devremülk sahibinin tasarruf hakkı!

Devremülk sahibinin tasarruf hakkı kat mülkiyetine çevrilmiş bağımsız bölümlerden bazıları üzerinde geçerli olduğundan, aksi yönetim planında kararlaştırılmamışsa, bunun için diğer bağımsız bölüm maliklerinden izin almasına gerek kalmıyor...

Hangi mallar üzerinde devremülk hakkı kurulabilir?

Devre mülk hakkının kurulabilmesi için, bütün hak sahiplerince imzalanması gereken devre mülk sözleşmesinin düzenlenmesi gerekiyor. Peki hangi mallar üzerinde devremülk hakkı kurulabilir? diyorsanız cevabı haberimizde...

Devre mülk hakkı nedir?

Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir bağımsız bölümden, yılın belli dönemlerinde ve müşterek mülkiyet payına bağlı olarak yararlanmak üzere kurulan bir irtifak hakkı devre mülk hakkı nedir?'in cevabı olarak tanımlanıyor...

Sözleşmeden doğan şufa hakkı!

Sözleşmeden doğan şufa hakkı nedir? Sözleşmeden doğan şufa hakkının tapuya şerhi nasıl olur? Peki bu işlemin mali yönü nedir? sorularının cevaplarını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..

Devremülk sözleşmesinden cayma hakkı!

Devremülk sözleşmesinden cayma hakkı Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yapılan bildirimlerde geçerli oluyor...

Devremülk cayma hakkı ihtarname!

Devremülk cayma hakkı sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde yada tesis görüldükten sonra 7 gün içerisinde kullanılabiliyor. Devremülk cayma hakkı ihtarname örneğini haberimizde inceleyebilirsiniz...

Devremülk cayma hakkı!

Devremülk cayma hakkı sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde kullanılabiliyor. Ancak devremülk sözleşmesi kapıdan satış şeklinde tesis görülmeden imzalandıysa tesis görüldükten sonra 7 gün içerisinde bu haktan cayılabiliyor...

Şufa hakkı dava açma süresi!

Şufa hakkı dava açma süresi nedir? Ne kadar sürede şufa hakkı davası açılabilir? Şufa hakkı dava açma süresi hakkında merak ettiklerinizi haberimizin devamında bulabilirsiniz..

Hakkı Gedik Haberi

Hakkı Gedik

Gedik Holding, Pendik'teki kaynak, döküm ve vana fabrikalarını Sakarya'ıını Hendek ilçesine taşnnak için çalışmalara başladı. 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacak olan taşınmanın maliyetinin, yeni ekipman yatırımlarıyla birlikte, 100 milyon doları bulacağı hesaplanıyor. Şirket, bu taşınmayla Pendik'te boşa çıkacak 60 dönümlük araziyi ise bir gayrimenkul projesiyle değerlendirecek. 


İstanbul'dan göç eden şirketler kervanına Gedik Holding de katıldı. Gedik Holding, Pendik'teki kaynak, döküm ve vana fabrikalarını Sakarya'nın Hendek ilçesine taşıyor. Üretim tesislerini Hendek İkinci Sanayi Bölgesi 'ndeki 250 dönümlük araziye taşımaya başlayan şirket, bu taşınmayla Pendik'te boşa çıkacak 60 dönümlük arazisini ise gayrimenkul yatırımı yaparak değerlendirmek istiyor.


Gedik Holding, 1963 yılında Halil Kaya Gedik tarafından kuruldu. Şirket, Halil Kaya Gedik'in 2012'de vefat etmesinin ardından iki çocuğu, Hülya Gedik ve Hakkı Gedik arasında paylaşıldı. Hülya...