Haciz hakkında her şey!

Haciz hakkında her şey! Haciz hakkında her şey!

Haciz işlemi nasıl gerçekleşir? Hangi durumlarda haciz konur? Haczedilen mallar ne olur? Hangi mallar haczedilemez? Haciz nasıl kaldırılır? gibi sorularınızın yanıtı için haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte haciz hakkında her şey...Haciz hakkında her şey!

Haciz işlemi, bir borçlunun borcunu ödememesi halinde, alacaklının icra yolu ile söz konusu borcun tahsilini aldığı işlemi ifade ediyor. Bu işlem sırasında, alacaklının kendisinin ya da vekilinin de icra memurunun yanında bulunması gerekiyor.


Haciz işlemi nasıl gerçekleşir?

Alacaklının İcra Müdürlüğü'ne gidilerek takip talebinde bulunduktan sonra; İcra Müdürlüğü söz konusu takip talebini düzenleyerek, borçluya bildiriyor. Borçlu, bu ödeme emrini aldıktan sonra tebligatta yazılı olan hususlara uymak zorunda kalıyor.


Hangi durumlarda haciz konur?

Borçlu kimsenin, borçlu olduğu miktar kadar sahip olduğu menkul ve gayrimenkul mallara konulur. 


Haczedilen mallar ne olur?

Haczedilen mallar, alacaklıya ya da vekiline verilmiyor. Söz konusu mallar yed-i emin olarak tabir edilen; resmi kayıtların tutulduğu depolarda muhafaza ediliyor. Satış işlemi talep edilene kadar bu depoda yed-i eminlerin gözetimi altında kalır.


Hangi mallar haczedilemez?

*Borçlunun yatak odası,

*Borçlunun beyaz eşya dışındaki mutfak eşyaları,

*Borçlunun şahsına ait evi uyuşmazlık nedeni olmaması halinde haczedilemez.


Haciz nasıl kaldırılır?

Alacaklının ya da vekilinin talebi üzerinde konulan haciz kaldırılabiliyor. Bunun yanı sıra haczedilen menkul malın satışı bir yıl içinde talep edilmezse menkul mal üzerindeki haciz kalkar. Gayrimenkuller için ise haczedilen gayrimenkul malın satışı iki yıl içinde gerçekleşmezse yine haciz kanuna göre kendiliğinden düşer.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com