14 / 08 / 2022

İcra ve İflas Kanunu 2022

İcra ve İflas Kanunu 2022

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik bugünkü 31849 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik!

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik bugünkü 31777 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor! Haczedilen malın satışıyla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

İcra ve İflas Kanunu’ndaki yenilenme milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor. İcrada olan mal artık satılabiliyor. İşte detaylar…

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik 2022!

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik bugünkü 31849 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik 2022!

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31772 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik!

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik bugünkü 31777 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İcra ve iflas harçları 2022!

İcra ve iflas işlemlerinde başvuru sahibi tarafından bu yıl tahsil edilecek bedeller belli oldu. İşte icra ve iflas harçları 2022...

Gayrimenkullerin icradan satış ihalelerinde şartlar değişti!

Gayrimenkullerin icradan satış ihalelerinde şartlar değişti. İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe alındı.

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun!

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun bugünkü 31675 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gayrimenkullerin icradan satış ihaleleri sil baştan!

TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni kapsayan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi kabul edildi. Teklifle gayrimenkul satış ihaleleri sil baştan düzenlendi.

Gayrimenkul satış ihalelerinde yeni düzenleme!

Meclis Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni kapsayan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin birinci bölümündeki maddeler kabul edildi. Kabul edilen maddeler kapsamında, taşınır ihalesindeki değişiklikler taşınmazlar için de geçerli hale geldi. 

Yedieminlik faaliyetleri özelleştirme kapsamına dahil edildi!

İcra ve iflas kanununun 88. maddesi kapsamındaki yedi eminlik faaliyetleri özelleştirme kapsam ve programına dahil edildi.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile icra işlemlerinde değişiklik yapılması planlanıyor. 

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!

İcra ve İflas Kanunun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü 31516 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak vergisine 'internet' vizesi!

TBMM'de onaylanan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında emlak vergisi borcunun elektronik ortamdan sorgulanmasının ve ödenmesinin önü açıldı. 

İcra ve İflas Kanunu 2022 Haberi

İcra ve İflas Kanunu 2022

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik bugünkü 31849 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA BORÇLUYA SATIŞ

YETKİSİ VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 111/a maddesinde düzenlenen borçluya satış yetkisi verilmesine dair hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İcra ve İflâs Kanununun 111/a maddesinde düzenlenen haczedilen malın borçlu tarafından rızaen satışına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İcra ve İflâs Kanununun 111/a maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İcra dairesi: İcra ve İflâs Kanununa göre yapılan kıymet takdirini tebliğe yetkili esas sayılı icra dosyasının kayıtlı bulunduğu icra dairesini,

b) Kanun: 9/6/1932 tarihli...