09 / 12 / 2022

ipotek tesisi işlemleri

ipotek tesisi işlemleri

İpotek ile, hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak güvence altına alınabiliyor. Peki, ipotek tesisi nasıl yapılır? Neler gerekir?

7 soruda tapuda ipotek işlemleri!

İpotek, doğmuş veya ileride doğacak borç için bir taşınmazın teminat olarak gösterilmesi olarak tanımlanıyor. Peki tapuda ipotek işlemleri nasıl yapılır? diyorsanız işte 7 soruda tapuda ipotek işlemleri...

Konut tapusundan ipotek kaldırma işlemleri!

Krediyle alınan konutların tapusunda, borç bitene kadar ipotek oluyor. Peki, konut tapusundan ipotek nasıl kaldırılır? İşte konut tapusundan ipotek kaldırma işlemleri...

Konut kredisi ipotek kaldırma işlemleri!

Konut kredisi kullanım sırasında banka taşınmaza ipotek koyuyor. Bankaya olan borcun bitmesi halinde, tapu dairesinde ipotek kaldırılabiliyor. Peki, konut kredisi ipoteği nasıl kaldırılır? İşte konut kredisi ipotek kaldırma işlemleri..

Kentsel dönüşümde uygulama işlemleri!

Kentsel dönüşümde, riskli alanlarda yer alan riskli binalar tespit edilerek yıkılıyor; yerine yeni yönetmeliklere uygun bir şekilde sağlam binalar inşa ediliyor. İşte kentsel dönüşümde uygulama işlemleri...

TOKİ Diyarbakır Üçkuyular teslim işlemleri yarın başlıyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Diyarbakır Üçkuyular konut projesi kapsamında yer alan 1.124 adet konutun teslim işlemleri yarın başlayacak.

Kuştur Tatil Köyü kiralanmasıyla ilgili devir işlemleri yapıldı!

Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Kuştur Tatil Köyü kiralanması ile ilgili devir işlemleri yapıldı.

Kooperatiflerde tapu işlemleri nasıl yapılır?

Kooperatif tapu işlemleri yapının bitmesinden sonra üyelerin başvuruda bulunması ile gerçekleşiyor. Kooperatif alımında kat mülkiyetine geçmek için başvuru yapılarak tapu sahibi olmak mümkün olıyor. Peki, kooperatiflerde tapu işlemleri nasıl yapılır?

Vergi yapılandırma başvurusunda bulunanlara ilişkin haciz işlemleri!

2014/2 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge Yayınlandı. Genelgede vergi yapılandırma başvurusunda bulunanlara ilişkin haciz işlemleri de açıklanıyor...

Yurt dışı tapu işlemleri nasıl yapılır?

Yurt dışı tapu işlemleri, Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında açıklanıyor. Peki, yurt dışı tapu işlemleri nasıl yapılır?

Yetki alanı dışındaki taşınmazların tapu işlemleri yönetmeliği!

Yetki alanı dışındaki taşınmazların tapu işlemleri yönetmeliği, 2011 yılında Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu tapu işlemleri ile ilgili genelgeler müdürlüklere 2014 Kasım'da gönderildi. İşte yönetmelik esasları...

Yurt dışı tapu işlemleri ile ilgili genelge tam metni!

Yurt dışı tapu işlemleri ile ilgili genelge, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bölge müdürlüklerine gönderildi. Peki, Yurt dışı tapu işlemleri nasıl yapılacak? İşte yurt dışı tapu işlemleri ile ilgili genelge tam metni...

Elektrik kesme açma işlemleri ne zaman yapılır?

Elektrik fatura bedelinin, yapılan bildirimleri takip eden beş iş günü (dahil) içerisinde ödenmemesi durumunda müşterinin elektriği kesiliyor. Peki, elektrik kesme açma işlemleri ne zaman yapılır?

Taşınmaz ipoteği nasıl kurulur?

İpotek, halen mevcut veya ileride açılacak kredilerin teminatını oluşturmak için, belirli bir taşınmazın teminat gösterilmesi işlemi oluyor. Peki, taşınmaz ipoteği nasıl kurulur? İşte ipotek kurma işlemleri..

ipotek tesisi işlemleri Haberi

ipotek tesisi işlemleri

İpotek tesisi nasıl yapılır?

İpotek ile, hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak güvence altına alınabiliyor. Borçlunun borcunu ödememesi halinde ipoteğin paraya çevrilmesi talep edilebiliyor.


İpotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu değilse, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması, bu istemin hem borçluya, hem kendisine karşı yapılmış olmasına bağlı oluyor. Peki, ipotek tesisi nasıl yapılır?


Tapuya tesisi için gerekenler..

- İpotek edilecek taşınmaz mala ait tapu senedi


- Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları


- Alacaklının ve borçlunun bir adet vesikalık fotoğrafları.


- Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse, ayrıca temsile ilişkin belge.


- Eğer taraflardan biri tüzel kişi ise; ipotek tesis etmek için ticaret sicil memurluğundan alınmış yetki belgesi, imza sirküleri, vergi...