kardeşlerin miras hakkı 2022

kardeşlerin miras hakkı 2022

Yargıtay Genel Kurulu, ‘ölünceye kadar bakım sözleşmesi’ imzalayan kanser hastası babası ile kalp hastası annesine bakan kız evlada bırakılan evim iadesine ilişkin açılan davayı karar bağladı... 

Kardeşi olanlara şok! Sizin de başınıza gelebilir! Eviniz...

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü köşesinde vefat eden anneden çocuklara kalan ev için kardeşlerin birbirine kira ödemesi gerekip gerekmediğini ve oturan kardeşin tahliye edilip edilemeyeceğini kaleme aldı. İşte Tamer Heper'in o yazısı...

Kardeşi olanlar dikkat! Resmen belli oldu! Eviniz...

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü köşesinde kardeşlere miras kalan gayrimenkulün satışının nasıl yapılacağını kaleme aldı. İşte Tamer Heper'in o yazısı...

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz!

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde kardeşlerin ortak ev için birbirlerine kira ödemelerinin gerekip gerekmediğini ve evde oturan kardeşin tahliye edilip edilemeyeceğini kaleme aldı. İşte Tamer Heper'in o köşe yazısı...

Evini satan herkesi ilgilendiriyor! Dikkat! Mirasçı çıkabilir...

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde kardeşler arasında yapılan tavu devri için diğer kardeşlerin iptal davası açıp açamayacağını kaleme aldı. İşte Tamer Heper'in o köşe yazısı...

Annesiyle görüşmeyen evlat mirastan faydalanabilir mi?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde annesiyle görüşmeyen evladın miras hakkını kaleme aldı. İşte Tamer Heper'in o köşe yazısı...

Üvey kardeşlerin mirasta hakkı var mı?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde üvey kardeşlerin mirasçı olup olmadığını kaleme aldı.

Kardeşlerin mirastaki hakkı nasıl belirlenir?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde kardeşlerin mirastaki saklı payını kaleme aldı.

Eşlerin mirastaki hakları nasıl belirlenir?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde eşlerin mirasçılık durumunu kaleme aldı.

Kardeşlerin miras paylaşımı nasıl yapılmalı?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde miras paylaşımını ve kardeşler arasındaki miras anlaşmazlığının nasıl çözüleceğini kaleme aldı. 

Kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl yapılmalı?

Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü köşe yazısında miras kalan malların kardeşler arasında nasıl paylaştırılması gerektiğini kaleme aldı.

Kardeşlerin mirastaki saklı payı nasıl belirlenir?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda babasının hayattayken borçlandığını belirten okuyucu, evine haciz konulmasına karşın evini kardeşine devrettiğini aktardı. Kardeşin evleneceğini ve eve ihtiyacı olduğunu, evden çıkmalarını söylediğini aktaran okuyucu hakkı olup olmadığını sordu.

Üvey kardeşlerin mirasta payı olur mu?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, annesinin babasından ayrıldığını ve başkasıyla evlendiğini aktaran okuyucu, ablasının vefat ettiğini ve annesinin mirası reddettiğini belirterek, annesinin 2'nci evliliğinden çocuklarının mirasçı olduğunu söyledi, ne yapabileceklerini sordu.

Kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl olur?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, babasının sağken verdiği evin tapusunda ‘intifa hakkını üzerinde bırakıp, çıplak mülkiyetini satışından tescil edildi’ yazdığını belirten okuyucu, kardeşlerinin hak iddia edip edemeyeceğini sordu.

kardeşlerin miras hakkı 2022 Haberi

kardeşlerin miras hakkı 2022

Yargıtay Genel Kurulu, ‘ölünceye kadar bakım sözleşmesi’ imzalayan kanser hastası babası ile kalp hastası annesine bakan kız evlada bırakılan evim iadesine ilişkin açılan davayı karar bağladı. 

Edinilen bilgilere göre, maddi durumu iyi olan baba, kanser olunca kendisine yardım etmesi amacıyla öz kızıyla ‘ölünceye kadar bakım sözleşmesi’ne imza attı. Baba ölünce diğer mirasçılar Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. 

Babanın 14 Haziran 2011'de hayatını kaybettiğine, geride mirasçı olarak tarafların kaldığına, murisin mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla bir evi davalı kızına ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile devrettiğine dikkat çekildi. Evli ve çocuklu olan davalının başka kentte yaşayan babasına bakmasının mümkün olmadığına, ayrıca murisin eşinin hayatta ve sağlıklı olması sebebiyle ona bakabilecek güçte olduğuna, gerçek amacın bakım sağlamak değil bağış olduğu iddia edilerek müvekkilinin miras payı...