KDV tebliğinde değişiklik

KDV tebliğinde değişiklik

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe iki yeni madde eklendi..

İş yeri kiralarında KDV ve stopaj indirimi!

Kira ödemelerinde Katma Değer Verisi ve Stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Yeni düzenleme ile 31 Aralık 2020'ye kadar işyeri kiralama hizmetinde yüzde 18 olan KDV yüzde 8’e, yüzde 20 oranında uygulanan gelir vergisi stopaj oranı ise yüzde 10 oldu. 

Yapı Denetim Kuruluşları İdari Para Cezaları Tebliğinde değişiklik!

Yapı Denetim Kuruluşları ile Laboratuvarların Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ bugünkü 31180 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik 2020!

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31121 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tebliğinde değişiklik!

Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tebliğinde değişiklik bugünkü 31078 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!

Tahsilat Genel Tebliği'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31057 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik 2020!

Katma Değer Vergisi Genel Uygulam Tebliğinde Değişiklik Yapılmasın Dair Tebliğ  (Seri No:31) bugünkü 31057 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31039 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genel Aydınlatma Tebliğinde değişiklik!

Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31031 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30991 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

DASK fiyatları 2020!

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişiklik yapıldı. DASK teminat tutarı belirlendi. İşte DASK fiyatları 2020...

DASK'ta önemli değişiklik!

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre; mesken için verilebilecek teminat tutarı azami olarak yapı tarzına bakılmaksızın 240 bin liraya yükseltildi...

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 334)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..

KDV tebliğinde değişiklik

KDV tebliğinde değişiklik KDV tebliğinde değişiklik

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Tebliğe eklenen bir maddeye göre, iade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacak.


KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 2 – Aynı Tebliğin (IV/A-6.) bölümüne dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.


“Öte yandan, iade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine...