Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği resmi gazete

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği resmi gazete

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği bugünkü 31455 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gayrimenkul sahipleri için yol yapım giderlerinde yeni dönem!

Belediye Gelirleri Kanunu Harcamalarına Katılma Payı Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Gayrimenkul sahiplerinden yol yapım giderlerinin 3’te 1’i ‘Yol Harcamalarına Katılma Payı’ adı altında alınabiliyordu. Değişiklik ile bu madde zorunluluktan çıkacak. 

Çiftçilere ve yetiştiricilere erken bayram müjdesi!

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, büyükşehir sınırlarındayken köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerine ‘kırsal mahalle’ statüsü verilmesinin çiftçiler ve yetiştiriciler için erken bayram müjdesi olduğunu söyledi.

Kırsal mahallelerdeki emlak vergi muafiyeti maliyetleri azaltacak!

Büyükşehir sınırlarındayken köyden mahalleye dönüştürülen yerler "kırsal mahalle" statüsüne dahil edilecek. Bu statü ile kırsal mahalleler bazı vergilerden muaf tutulacak. 

Kırsal mahalleler hangi vergilerden muaf?

Kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerler, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca bazı vergilerden muaf olacak, bazılarını ise indirimli şekilde ödeyecebilecekler.

Köy yerine gelen kırsal mahalleler neleri değiştirdi?

Son zamanlarda büyükşehir sınırları içinde kalan ve köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim birimlerinin sayısı artıyor. Köyler kırsal mahalle oldu. Peki kırsal mahallelerle ne kazanıldı? İşte detaylar...

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği!

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği bugünkü 31455 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kırsal mahalle düzenlemesinde son durum ne?

“Kırsal mahalle” adı ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetle uğraşılan eski köyleri ve beldeleri niteliyor. Kırsal mahalle kanununda yapılan değişiklik ile kırsal mahalle olacak yerleşim alanlarında yaşayanlara muafiyetler ve indirimler yapıldı. Peki uygulamada son durum ne?

Kırsal mahalle statüsü kazanabilmek için yapılan başvurular mecliste!

Yasa değişikliği doğrultusunda kırsal mahalle statüsü kazanabilmek için yapılan başvurular meclis gündemine taşındı. İYİ Parti'li Kabukcuoğlu, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...

Kırsal mahalle düzenlemesinin avantajları neler?

Büyükşehir Belediyesi statüsüne sahip 30 ildeki 16 bin 220 köy ve 1053 belde mahalle oldu. Peki nedir kırsal mahalle? İşte detaylar...

Büyükşehirlerdeki köyler kırsal mahalle oluyor!

Büyükşehirlerdeki köyler, kırsal mahalle oluyor. Köy statüsü yeniden değiştiriliyor. Peki yeni düzenleme neler getiriyor?

Faruk Aksu: Kentsel dönüşüm kırsal alanlarda da zorunlu hale geldi!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu kentsel dönüşümün sadece büyükşehirlerde değil sel, heyelan, taşkın gibi nedenlerden ötürü kırsal alanda da zorunluluk ve öncelik haline geldiğini söyledi.

Kırsal kalkınmaya 2021 bütçesinden 6 milyar lira ayrıldı!

Kırsal Kalkınma Programı için gelecek yıl 6 milyar 39 milyon lira, 2022'de 6 milyar 434 milyon lira ve 2023'te 6 milyar 829 milyon lira ödenek ayrıldı.

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanunu'nda değişiklik!

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile tarım kentleri, merkez köyler ve benzeri cazibe merkezlerinin oluşturulması amaçlanıyor.

Kırsal mahallelerdeki iş yerlerine emlak vergisi düzenlemesi!

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, iş yeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaf sayılacak...

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği resmi gazete Haberi

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği resmi gazete

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği bugünkü 31455 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KIRSAL MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALAN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanı, bunların tespitine ilişkin işlemleri, bu yerlerde uygulanacak muafiyet ve indirimleri düzenlemek ve diğer hususların açıklanmasını sağlamaktır.

(2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ile 27 nci maddesi uyarınca belirlenen kırsal yerleşik alan ve civarı sınırlarına ilişkin hükümler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ek 3 üncü maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci...