memur lojmanları yönetmeliği

memur lojmanları yönetmeliği

Kamuya ait lojmanların kira bedelleri, 15 Ocak 2008'den geçerli olmak üzere yüzde 5 oranında artacak.

Mahalli İdareler Fon Yönetmeliği!

Mahalli İdareler Fon Yönetmeliği 19 Eylül 1984 tarihinde 18520 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Mahalli İdareler Fon Yönetmeliği kapsamında, "Mahalli İdareler Fonu"nun dağıtımına ait esas ve usulleri düzenleniyor...

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği!

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği 15 Ağustos 2007 tarihinde 26614 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında, mahalli idarelerde malî işlemler ile ilgili esaslara yer veriliyor...

3220 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği!

Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkındaki 3220 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği 17 Ocak 1987 tarihinde 19344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yönetmelik hükümleri...

İmar planı yapım yönetmeliği!

İmar planı yapım yönetmeliği, 2 Kasım 1985 tarihinde 18916 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında yer alıyor. İşte İmar planı yapım yönetmeliği hükümleri...

İmar yönetmeliği alan kullanımı!

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında alan kullanımları hususuna ilişkin hükümlere yer veriliyor. Yönetmelikte konut alanı yerleşme ve gelişme alanlarında konut kullanımına yönelik olarak planlanan alanları olarak tanımlanıyor...

Planlı alanlar tip imar yönetmeliği sığınak!

8 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre sığınaklar, taban alanına dahil edilmiyor. İşte Planlı alanlar tip imar yönetmeliği sığınak hükümleri...

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişikliği inşaat sektörünü yavaşlattı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar planlarına, standartlara uygun konut üretilmesini sağlamak amacıyla 1 Haziran’da gerçekleştirdiği Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ndeki değişiklik, inşaat sektörünnde yavaşlamaya neden oldu...

İmar yönetmeliği balkon!

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde inşa edilecek yapılarda uyulması gereken standartlar belirleniyor. 8 Eylül'de yapılan değişikliklere göre artık balkonlar daire metrekaresinden sayılmıyor. İşte İmar yönetmeliği balkon hükümleri...

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ndeki değişiklik sektörü yavaşlattı!

İmar planlarına, standartlara uygun konut üretilmesini sağlamak ve uygulayıcı idarelerden kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, inşaat sektörünü yavaşlattı.

Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği!

Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği 01 Ağustos 2003 tarihinde 25186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin usullere yer veriliyor...

Limanlar Yönetmeliği!

Limanlar Yönetmeliği 31 Ekim 2012 Çarşamba günü 28453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Limanlar Yönetmeliği kapsamında limanlarda çevre güvenliği ve emniyeti ile disiplinin sağlanmasına ilişkin hususlara yer veriliyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Kuralları Yönetmeliği!

683 Meclis Karar No'lu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Kuralları Yönetmeliği 15 Mart 2013 tarihinde kabul edildi. 28 Mart 2013 tarihinde ise yürürlüğe girdi. İşte yönetmelik kapsamında yer alan kurallar...

Tozla Mücadele Yönetmeliği!

Tozla Mücadele Yönetmeliği, 5 Kasım 2013 Salı günü 28812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi ile ilgili esaslara yer veriliyor...

memur lojmanları yönetmeliği

memur lojmanları yönetmeliği memur lojmanları yönetmeliği


Edinilen bilgiye göre, Maliye Bakanlığı'nca hazırlanarak, Başbakanlığa gönderilen Milli Emlak Genel Tebliğine göre, kamu konutlarından her bir metre kare için yeni yılda aylık 0,81 YTL ile 1,66 YTL arasında kira alınacak.


Kira tutarı, kaloriferli konutlarda metre kare başına 1,66 YTL, kalorifersiz konutlarda 1,26 YTL, kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda da 0,81 YTL olacak.


Kira bedeline yapılacak ilaveleri de yeniden belirleyen Tebliğ uyarınca, kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlarda, yine metre kare başına 0,16 YTL kapıcı parası alınacak.


Elektrik ve su...