Memur olmak varmış! Lojmanlara yüzde 5 zam!

Memur olmak varmış! Lojmanlara yüzde 5 zam!

Kamuya ait lojmanların kira bedelleri, 15 Ocak 2008'den geçerli olmak üzere yüzde 5 oranında artacak.

Edinilen bilgiye göre, Maliye Bakanlığı'nca hazırlanarak, Başbakanlığa gönderilen Milli Emlak Genel Tebliğine göre, kamu konutlarından her bir metre kare için yeni yılda aylık 0,81 YTL ile 1,66 YTL arasında kira alınacak.


Kira tutarı, kaloriferli konutlarda metre kare başına 1,66 YTL, kalorifersiz konutlarda 1,26 YTL, kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda da 0,81 YTL olacak.


Kira bedeline yapılacak ilaveleri de yeniden belirleyen Tebliğ uyarınca, kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlarda, yine metre kare başına 0,16 YTL kapıcı parası alınacak.


Elektrik ve su bedellerinin tespitinde kurumlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak, elektrik sayacının ayrılmadığı konutlardan metre kare başına 0,37 YTL, su sayacının ayrılmadığı konutlardan da yine metre kare başına 0,37 YTL tahsil edilecek.


Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması durumunda ise elektrik ve su parası 0,74 YTL olarak uygulanacak.


Konutlarda kullanılan suyun şehir şebekesi dışındaki su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu v.b) karşılanması halinde de, kira bedeline metre kare başına 0,19 YTL ilave edilecek.


-YAKITIN KURUMCA TEDARİK EDİLDİĞİ KONUTLAR-


Tebliğe göre, yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, her bir metre kare için 0,74 YTL yakıt tahsil edilecek.


Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetine göre gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde de yakıt parası belirleyebilecek.


Yakıtı kurumlarca temin edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin de zorunlu nedenlerle kurumca karşılanıyor olması halinde, kira ve yakıt bedellerine ek olarak, oturanlardan her bir metre kare başına ayrıca 0,07 YTL istenecek.


-2007 VE 2008 KİRA BEDELLERİ-


Maliye Bakanlığı'nın lojman kiralarına ilişkin Tebliğine göre, 100 metre kare büyüklüğünde bir lojman için bu yıl yapılan ödemeler ile 2008'de yapılacak ödeme miktarları şöyle:


100 METRE KARELİK KONUT 2007 YILI 2008 YILI


(YTL) (YTL)


-------------------------------- ---------- ---------


Kerpiç, ahşap, bağdadi v.b 77 81


Kalorifersiz 120 126


Kaloriferli 158 166


Kira bedeline yapılacak ilaveler


-Kaloriferci, kapıcı ya da 15 16


her ikisi kurumca karşılanıyorsa


-Elektrik sayacı ayrılamıyorsa 35 37


-Su sayacı ayrılamıyorsa 35 37


-Her ikisi de ayrılamıyorsa 70 74


-Kullanılan su şehir şebekesi 18 19


dışından temin ediliyorsa


Yakıt kurumca tedarik ediliyorsa 70 74


Ortak kullanım alanlarındaki 7 7


elektrik, su, gaz, otomat v.bgiderler kurumca karşılanıyorsa