Sitede otopark hakkının ihlal edilmesi

Sitede otopark hakkının ihlal edilmesi

Konut sitelerinde kat malikleri için ayrılan otoparkta, bir başka kat malikinin hakkının ihlal edilmesi durumunda, site yönetimi karar alarak, ihlali gerçekleştiren kimselere cüzi bir miktarda para cezası kesebiliyor...

Sitedeki otopark sorunu nasıl çözülür?

Posta yazarı Tamer Heper 'Bir sitede oturmaktayız. Sitenin otoparkı yok. Ancak 5 tane bloğun altında 3’er araçlık yer var. Blokların altı ortak otopark alanı mıdır? Diğer bloklar araçlarını bizim bloğun altına koyma hakkına sahipler midir?' sorusunu cevapladı.

Sitede otopark sorunu nasıl çözülür?

Malikler arasındaki otopark paylaşımı kat mülkiyetinin kurulmadığı ve yönetim planının da olmadığı sitelerde ciddi sorun olabiliyor. Peki, sitede ortak otopark sorunu nasıl çözülür?  

Sitede otopark hakkı ihlali!

Konut sitelerinde kat malikleri için ayrılan otoparkta, bir başka kat malikinin hakkının ihlal edilmesi durumunda, site yönetimi karar alarak, ihlali gerçekleştiren kimselere cüzi bir miktarda para cezası kesebiliyor...

İntifa hakkının sona ermesi!

İntifa hakkı sahibi olduğu kişiye ayrılmaz bir şekilde bağlı olan şahsi bir irtifak hakkıdır. İntifa hakkının sona ermesi nasıl olur? İntifa hakkının sona ermesi için gereken şartlar nelerdir? haberimizde yer alıyor..

İntifa hakkının iptali!

Üzerinde intifa hakkı bulunan gayrimenkulden yararlanmak için intifa hakkının iptali mümkün olur mu? İntifa hakkının iptali nasıl olur? sorularının cevabını merak ediyorsanız haberimizin devamını inceleyebilirsiniz..

İntifa hakkının haczi!

İntifa hakkı sahibine intifaya konu olan gayrimenkul üzerinde kullanma ve istifade etme hakkı vair. Peki intifa hakkının haczi ve satışı mümkün müdür? sorusunun cevabını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..

İntifa hakkının harcı!

İntifa hakkı sözleşmelerinde tapu işlemleri için gereken intifa hakkının harcı ne kadar? İntifa hakkı harç bilgileri nedir?sorularının cevaplarını merak ediyorsanız detaylı olarak haberimizde bulabilirsiniz..

İntifa hakkının kullandırılması!

İntifa hakkı kavramı genel olarak sahiplenme (malik olma) olarak değil de, süreli yararlanma ve faydalanma olarak karşımıza çıkıyor. Peki intifa hakkının kullandırılması hangi açılardan mümkün müdür?

İntifa hakkının devri nasıl olur?

Gayrimenkuller üzerindeki intifa hakkının devri mümkün müdür? İntifa hakkının devri nasıl olur? Bu konu Medeni Kanun'da nasıl düzenlenmiştir? sorularının cevaplarını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.

İntifa hakkının tapuya tescili!

İntifa hakkı bir başkasına ait gayrimenkul üzerinde kullanma ve yararlanma hakkına sahip olmaktır. Peki intifa hakkının tapuya tescili nasıl olur? sorusunun cevabını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..

İntifa hakkının paraya çevrilmesi!

İntifa hakkının paraya çevrilmesi nasıl mümkün olabilir? İntifa hakkının paraya çevrilmesi İcra ve İflas Kanunu'nda nasıl yer alıyor? sorularının cevaplarını detaylı olarak haberimizin içinde bulabilirsiniz..

İntifa hakkının sona erme halleri!

İntifa hakkı süreli olarak veya intifa hakkı sahibinin ölümü ile sona erer. Ancak bazı durumlarda intifa hakkının sona erme halleri mevcuttur. Bu haller nelerdir merak ediyorsanız haberimizi inceleyiniz..

İntifa hakkının kaldırılması!

İntifa hakkı bir gayrimenkul üzerindeki yararlanma ve kullanım hakkının gayrimenkul sahibi tarafından bir başkasına verilmesinde ortaya çıkan ayni bir haktır. Peki intifa hakkın kaldırılması hangi durumlarda mümkündür?

Sitede otopark hakkının ihlal edilmesi Haberi

Sitede otopark hakkının ihlal edilmesi

Sitede otopark hakkı ihlali!

Konut sitelerinde kat malikleri için ayrılan otoparkta, bir başka kat malikinin hakkının ihlal edilmesi durumunda, site yönetimi karar alarak, ihlali gerçekleştiren kimselere cüzi bir miktarda para cezası kesebilir.


Ancak, böyle bir karar alınabilmesi için oyçokluğunun sağlanması gerekiyor. Kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre; Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. 


IV - Kararlar: 

Madde 32 – Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. 


Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler. 

Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca...