tabiatı koruma alanları 2017

tabiatı koruma alanları 2017

Tabiatı koruma alanlarına, su ve biyolojik çeşitlilik mevzuat taslakları TBMM'de konu oldu. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, konuya ilişkin soru önergesi hazırladı..

Nitelikli doğal koruma alanlarına kamp alanı yapılabilecek!

Alınan yeni kararla “nitelikli doğal koruma alanlarındaki” yapılara ömrünü tamamlayana kadar kullanma izni verildi ancak buralarda ayrıca bungalovlar dahil kamp alanları kurulabilecek.

Doğal sit alanları koruma ve kullanma koşulları belirlendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilke kararına göre, kesin korunacak hassas alanlar ve nitelikli doğal koruma alanlarında madencilik faaliyeti yapılamayacak, taş, toprak, kum alınamayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı gibi malzemeler dökülemeyecek...

Özel koruma bölgelerini artık vakıflar işletecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, orman, kıyı ve koylar başta olmak üzere tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerini halkın hizmetine açarken, işletmesinde vakıflarla çalışmak için yeni düzenlemeler yapıldı. 

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı Meclis'te!

Gezi Parkı protestoları sırasında geri çekilen ve doğal alanlarda,tesis yapımına ve mevcut tesislerin de kiralanmasını sağlayan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı’, yeniden Meclis’e taşındı.

Kütahya Topuk Yaylası ''tabiat parkı" ilan edildi!

Kütahya'nın Domaniç ilçesi sınırlarında yer alan Topuk Yaylası, "milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı" olarak Bakanlık tarafından koruma altına alındı. Yayla, "Türkiye'nin 210'uncu tabiat parkı" olarak ilan edildi.

Doğal sit alanları koruma ve kullanma koşulları ilke kararı!

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı ile kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları olarak yeniden tescil ediliyor..

Konya Bostandere Taşkın Koruma ihalesi yapıldı!

DSİ tarafından Bostandere Mahallesi ve Akçay Deresi 2. Kısım Taşkın Koruma ihalesi yapıldı. Bostandere Taşkın Koruma ihalesi tamamlandığı zaman yerleşim alanları ve ekili alanlar taşkınlardan korunmuş olacak.

Milli park ve koruma alanları TBMM'de konu oldu!

Tabiatı koruma alanlarına, su ve biyolojik çeşitlilik mevzuat taslakları TBMM'de konu oldu. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, konuya ilişkin soru önergesi hazırladı..

GAP'ın başkentinde ovalar koruma altına alınıyor!

Türkiye'de yoğun tarımsal üretimin yapıldığı illerinden Şanlıurfa'da, ovaların belediye imar alanları dışında koruma altına alınması kararlaştırıldı.

Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı nedir?

Jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlar doğal sit alanları oluyor. Peki, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı nedir?

İstanbul'un yüzde 45'i ormanlık alan!

Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul, sahip olduğu ormanlık alanlar, koruma alanları, tabiat parkları ve mesire yerleriyle zengin bir ağaç, flora ve canlı topluluğuna ev sahipliği yapıyor

Turkay Özgür taşkın alanları için imar uyarısı yaptı!

Antalya Su Yönetimi ve Taşkın Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan DSİ Müdürü Özgür, taşkın alanları için imar uyarısı yaptı. Özgür, "Belediyelerin taşkın koruma projelerinde DSİ onayının alınması önem taşımaktadır" dedi.

Kentsel sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılır mı?

Kentsel sit alanları, eski kentlerin uyumlu düzenini, mimari bütünlüğünü, donatılarını mimari ve sanat tarihi açısından öğrenebilmek için önem teşkil ediyor. Peki, kentsel sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılır mı?

tabiatı koruma alanları 2017

tabiatı koruma alanları 2017 tabiatı koruma alanları 2017


CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tabiatı koruma alanlarına, su ve biyolojik çeşitlilik mevzuat taslaklarına ilişkin soru önergesi hazırladı. Durmaz sorularının Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.


Durmaz önergesinde "Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda "Bugüne kadar farklı amaçlarla tesis edilmiş koruma alanlarının toplamı yaklaşık 4,6 milyon hektara ulaşmıştır. Bu da ülke yüzölçümünün yaklaşık %6'sına karşılık gelmektedir." Denilmektedir. Oysa Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'ne göre Türkiye; 2020 yılına kadar karasal alanların ve iç suların en az %17'sini, deniz ve kıyı alanlarının ise %10'unu koruma altına almakla yükümlüdür." dedi.


"Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporları'na baktığımızda özellikle "doğa koruma" başlığı altında Türkiye'nin son 6 yıldır hep zayıf not aldığını görüyoruz. İstisnasız her raporda "doğa koruma konusunda...