tapu iptal davası 2019

tapu iptal davası 2019

Avukat Kadir Kurtuluş ile Avukat Figen Şimşek, 4 maddede tapu iptali ve tescil davası konusunu kaleme aldı...

Ankara-Ankara projesinde davasında temyiz yolu açıldı!

Ankara-Ankara Projesi yapı ruhsat iptal davası hakkında Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 30 Ocak 2020 tarihinde reddedildi ve karara karşı tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde temyiz yolu açık bırakıldı. 

TMMOB Kanal İstanbul için yapılan ihaleye iptal davası açtı!

TMMOB ve bağlı odalar tarafından İstanbul projesi güzergahında kalan tarihi iki köprünün taşınması işi için yapılan ihale için yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açıldı...

Saros'taki liman projesinin ÇED raporu iptal edildi!

Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasına yapılacak olan likit doğal gaz taşıma ve yükleme limanı için Saros Dayanışma Gönüllüleri Komisyonu iptal davası açmıştı. Edirne İdare Mahkemesi'nde açılan 'ÇED iptal' davası kazanıldı...

Barolardan 'Kanal İstanbul' projesine iptal davası!

Kanal İstanbul projesinin ÇED raporuna ilişkin olumlu kararı verilmesinden sonra, İstanbul Barosu raporun iptali için mahkemeye başvurmuştu. Ankara Barosu ile birlikte 13 Baro da olumlu kararının iptali için dava açtı...

Ankara-Çankaya projesi yapı ruhsat davasında son gelişmeler! 

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ankara-Çankaya Projesi yapı ruhsat iptal davası hakkında açıklama yaptı...

Kanal Bolu projesi için iptal davası açıldı!

Bolu’nun en verimli tarım ovasında inşa edilecek 12 metre yüksekliğinde ve 70 metre genişliğindeki çevre yolu inşaatına “Kanal Bolu’’ adını veren halk, proje için iptal davası açtı.

CHP Değerli Konut Vergisi’ni yargıya taşıyor!

CHP, Değerli Konut Vergisi (DKV) için Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açacak. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açacağız, Emlak Vergisi alınan konuta 2. vergi geliyor bu Anayasa'ya aykırı’’ diye konuştu...

Kanal İstanbul protokolü mahkemelik!

Tartışmaların odağında yer alan çılgın proje Kanal İstanbul için 2018 yılında İBB-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokole; TMMOB’a (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) bağlı 9 meslek odasının açtığı iptal davası karar aşamasına geldi.

Tapu harcı düzenlemesi iptal edildi!

Taşınmaz alım satımlarında beyan edilen değer yerine devletin ve özel şirketlerin belirleyeceği ‘gerçek’ değer üzerinden tapu harcı ödenmesini öngören düzenleme iptal edildi. 

Kapadokya için iptal davası!

Göreme Vadisi (Kapadokya)'nın milli park olmaktan çıkarılması için dava açıldı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), yürütmenin durdurulması ve kararın iptalini istedi...

Tapu iptal davası hangi durumlarda açılır?

Babam bize 1'er daire verdi. Ben ufak çaplı icra dosyam olduğundan, tapuyu 2 oğlumun üzerine yaptım, sonra oğlumun da icra problemleri çıktı. Daireyi veren babam sağ, kardeşlerim sağ, olayları biliyorlar. Tapu iptal davası açabilir miyim? sorusunu yanıtladı.

5 maddede ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptali ve tescil davası!

Avukat Kadir Kurtuluş ile Avukat Figen Şimşek "5 maddede ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptali ve tescil davası" konusunu kaleme aldı...

4 maddede tapu iptali ve tescil davası!

Avukat Kadir Kurtuluş ile Avukat Figen Şimşek, 4 maddede tapu iptali ve tescil davası konusunu kaleme aldı...

tapu iptal davası 2019

tapu iptal davası 2019 tapu iptal davası 2019

1. Tapu İptali ve Tescil Davası

Mülkiyet hakkı, bir şeye malik olan kimseye, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi veren bir haktır. Tapu belgesi de, taşınmazın malikini gösteren bir belgedir. 

Medeni Kanunun 705. maddesine göre, taşınmazın mülkiyeti kural olarak tescille kazanılır. Bu kuralın istisnası olarak; mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma ve kanunda öngörülen diğer hallerde mülkiyetin tescilden önce kazanılacağı belirtilmiş, bu durumlarda malikin tasarruf yapabilmesi ise taşınmazın tapu siciline tescil edilmesi şartına bağlanmıştır.  

Mülkiyeti kazandıran tescil işlemi geçersiz bir işleme dayanıyor veya gerçek olmayan bir sebebe dayanıyorsa bu tescil işlemi yolsuzdur. Yolsuz bir tescil veya tescilin yolsuz olarak terkin edilmesi veya değiştirilmesi nedeniyle mülkiyet hakkı zedelenen kimse, tapu iptali ve tescil...