19 / 08 / 2022

Güntaş İç Mimarlık Otomotiv Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Güntaş İç Mimarlık Otomotiv Ticaret Sanayi Limited Şirketi Bahçelievler’de  400  bin TL sermaye bedeli ile Cihan Beyazdağ tarafından kuruldu.Güntaş İç Mimarlık Otomotiv Ticaret Sanayi Limited Şirketi Bahçelievler’de  400  bin TL sermaye bedeli ile Cihan Beyazdağ tarafından kuruldu.

Güntaş İç Mimarlık Otomotiv Ticaret Limited Şirketi konusu:
İÇ MİMARLIK DEKORASYON a-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. b-Her türlü iç mimarlık hizmetleri vermek, hazırlamak, uygulamalarını yapmak. c. Dekorasyonla ilgili her türlü yapıda boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, yer döşeme, asma tavan-kartonpiyer, alçıpan işlemleri fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. d-Alçı ve alçı esaslı bileşenlerden inşaat amaçlı ürünlerin toptan ticareti (kartonpiyer, panel, levha vb.) OTOMOTİV a. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. b. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet,t raktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, ticaretini, yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. c. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir 1- Şirket bu amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, mutemetlik, fason dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri 2- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, ihracat ve turizm kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri emtia akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek 3- Şirketin faaliyet kollarına giren ticari yatırımlarda bulunmak, d- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, idari, hukuki, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, e- Şirket amacını gerçekleştirmek için hakiki ve hükmi şahıslarla ortak yeni şirketler kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini, aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir, satabilir, mübadele edebilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir. f- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, şirketin maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine gerekse 3. şahıs şirketlerinin borçları ve gerekse şahısların borçlan lehine rehin, ipotek ve ayni haklar tesis edebilir, müşterek ve müteselsil borçlu sıfatıyla kefil olabilir, taahhütlerde bulunabilir, taahhütname, borç senedi imzalayabilir, bankalardan kredi alarak borçlanabilir, rehin ve ipotekleri aynı haklan kaldırabilir, h- Şirket için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak, i- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira berat, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,