Güreks İnşaat Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Güreks İnşaat Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Güreks İnşaat Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Güreks İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Orçun Gürtaş ve Ahmet Ekşi Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 50 bin TL sermaye ile 1 Şubat'ta Üsküdar, Barbaros Mahallesi, Soyak Gökyüzü Sitesi'nde kuruldu.

Güreks İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Orçun Gürtaş ve Ahmet Ekşi Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 50 bin TL sermaye ile 1 Şubat'ta Üsküdar, Barbaros Mahallesi, Soyak Gökyüzü Sitesi'nde kuruldu. 


Güreks İnşaat Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 01. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 02. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 03. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek. Mahkemelerdeki izale-i şüyu davalarını izleyerek belirli yerlerdeki potansiyel gayrimenkullerin ihalelerinde iştirak etmek ve pey sürebilmek. 04. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 05. Her türlü havuz inşaatı, arıtma tesisi ve arıtma işleri yapmak, işletmek, devretmek ve kiraya vermek. 06. Her türlü dekorasyon, mobilya, tesisat, havalandırma ve iklimlendirme ile ilgili projelendirme, taahhüt, imalat, tadilat ve tamirat işleri yapmak. 07. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 08. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 09. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 10. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 11. Her türlü gerçek ve tüzel kişilere ait emlak, gayrimenkul vb. komisyon karşılığı alım satımını yapmak, kiralamak ve kiraya vermek. 12. Bilumum hırdavat, mobilya, kaba ve ince inşaat malzemesi, iklimlendirme sistemi, aydınlatma ve ışıklandırma araç gereçlerinin üretimini, pazarlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan alımını satımını yapmak, yurtiçi ve yurtdışındaki firmaların bayiliklerini almak ve bayilikler vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak. 13. Yurt içi ve yurt dışında her türlü demir, çelik, döküm ve cıvata, somun, gijon, bağlantı elemanlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak. 14. Her türlü atığın tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım amacı ile toplanması; bu amaçla faaliyet göstermek ve tesis kurmak; belirli kriter, temel koşul ve özelliklere sahip ürünleri ve ambalajları üretmek, konusu ilgili her türlü kamu ve özel sektör ihalelerine iştirak etmek, teklif vermek, gerekli işlemleri ifa etmek. 15. Her türlü yeraltı ve yerüstü maden, tabii kaynaklar, orman ürünleri ve türevleri için düzenlenen ihalelere katılmak, teklifler vermek, mevcut kanunlara uygun olarak arama yapmak, çıkartmak, işlenmesini ve işletilmesi sağlamak, satın almak ve kiraya vermek. Bu işler ile ilgili gerekli izin ve ruhsatnameleri almak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devr-i kabil maden haklarını devir almak. Elde edilen hammadde ve kaynaklar ile ilgili alım, satım, imalat, ithalat, ihracat ve ticaret yapmak. 16. Enerji üretmek amacı ile her türlü tesisi kurmak, devralmak, kiralamak, işletmeye almak ve kiraya vermek. Üretilen enerjinin ve/veya oluşturulan kapasitenin, ikili anlaşmalar yolu ile toptan ve/veya perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak. Kurulmuş ve kurulacak enerji şirketleri ile katılım ve birliktelik ilişkilerine girmek, üretim  lisansları devralmak ve devretmek. Yurtiçi ve yurtdışında makina ve ekipman satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek. Acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlama faaliyetleri yapmak. Enerji üretimi için her nevi madenleri, gazları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynakları ve enerji üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek.


Güreks İnşaat Ticaret Anonim Şirketi adres: Üsküdar, Barbaros Mahallesi, Soyak Gökyüzü Sitesi No:1 A Blok Dükkan:2