Gürer Yapı İnşaat Turizm Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Gürer Yapı İnşaat Turizm Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Gürer Yapı İnşaat Turizm Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kağıthane'de 1 milyon TL sermaye bedeli ile Erdal Çakır ve Gürkan Süngü ortaklığında kuruldu.


Gürer Yapı İnşaat Turizm Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kağıthane'de 1 milyon TL sermaye bedeli ile Erdal Çakır ve Gürkan Süngü ortaklığında kuruldu.

Gürer Yapı İnşaat Turizm Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, satmak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların hertürlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek,ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla,kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer,yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak .Her türlü nalburiye işleri yapmak. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler ,depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel,kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri,mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak,satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Şirket yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek için; 1-Şirket konusu ile ilgili personelin yurt içinde ve yurt dışında eğitimlerini yaptırabilir. Sempozyumlara katılabilir yabancı uzmanları Türkiyeye getirerek teknik bilgi ve becerilerinden faydalanabilir. 2-Şirket konusu ile ilgili olarak faaliyet gösterdiği alanlarda yurt içinde ve yurt dışında daha iyi tanıtımını yapabilmek için her çeşit organizasyonlar kurabilir kurulmuş organizasyonlara ortak olabilir bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapabilir 3-Konusu ile ilgili olarak ticari milli ve milletler arası mümessillik acentelik temsilcilik yapabilir yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik ve mümessillik kurabilir alabilir. 4-Konusu ile ilgili olarak gerek 6124 sayılı yabancı sermayeyi teşvik yasası gerekse sonradan çıkarılan kanun kararname yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer hükümler uyarınca yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle ortak şirketler kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak olarak katılabilir tek başına veya ortaklık kurduğu şirketlerle beraber konuları ile ilgili her türlü işlemi yapabilir. 5-Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü makine ekipman araç gereç tesis ve gayrimenkuller ile benzeri tesisler iktisap edebilir. Bunları satabilir devir edebilir kiraya verebilir kiralayabilir ve bunlar üzerinde ipotek tesis ve fek edebilir bunları teminat olarak gösterebilir. Bu konuda üçüncü şahıslar vekalet verebilir. 6-Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkulleri alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir menkul ve gayrimenkullere ilişkin yasaların öngördüğü her türlü ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükan, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için bu ayni ve şahsi ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Hamidiye Mh.Soğuksu Cd.No:34/6 Kağıthane