Çamlıbeller Metal İnşaat Turizm ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Çamlıbeller Metal İnşaat Turizm ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi, İsmail Çamlıbel tarafından 20 bin TL sermaye ile 23 Mart'ta Sancaktepe, Emek Mahallesi, Kayalar Caddesi'nde kuruldu.Çamlıbeller Metal İnşaat Turizm ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi, İsmail Çamlıbel tarafından 20 bin TL sermaye ile 23 Mart'ta Sancaktepe, Emek Mahallesi, Kayalar Caddesi'nde kuruldu. 


Çamlıbeller Metal İnşaat Turizm ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; METAL VE METAL ÜRÜNLERİ  a-Metal ve alaşımlarını eritmek,izabe etmek,şekillendirmek suretiyle işlemek mamul veya yarı mamul olarak ithal etmek,ihraç etmek,toptan ve perakende satmak.Bu konudan olmak üzere özellikle tel levha,çubuk,profil,saf ve arıtık metaller,döküm temizlemek için granül,ferro vana dium,ferro titanyum,klingret levha,contalı krom nikel paslanmaz tes levha çubukları,maşonları,döküm potaları rulmanlar,teflobanların;ihracat,ithalat,pazarlama,imalat ve dahili ticareti ile mümessilliği yapmak. b_Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri ,menkul mallar,şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması,satılması kiraya verilmesi,kiraya alınması,gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tescili,tasarruflarında bulunulması. c_Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını,kefalet ve teminatlarını ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri,alacak ipotekleri,teminat ipotekleri,kefalet ipotekleri alınması,verilmesi,her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi,alınması,ticari işletme rehini akdedilmesi d_Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların,ihtira hakları ve beratlarının,ruhsatnamelerin,ustalık haklarının,ticaret unvanlarının,brövelerin alınması,kiraya alınması,kiraya verilmesi e_Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname,yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi f_Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. g-Konu ile ilgili taşımacılık hizmetleri  yapmak. İNŞAAT a-)Her türlü inşaat yapımı,mesken,toplu konut,yol,köprü,baraj,liman,sondaj kuyusu,fabrika,atölye,depo,spor tesisleri,kanalizasyonlar,arıtma tesisleri,içme suyu boru ve depolarının inşaatı,kamuya ait binaların inşaatı,her türlü gayrimenkulün yapımı,alımı,satımı,yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri,taşeronluk hizmetleri b-)Her türlü inşaat malzemelerini imalatı tuğla,kum,çimento,mıcır,inşaat demiri,fayans,karo,kale bodur,parke,mermer,sıhhi tesisat malzemeleri kapı ve pencere doğramaları,hazır sıva,iç ve dış sıva badana tecrit ve izolasyon malzemeleri boya armatürler asma tavan açılır kapanır çatı pencere ve kapı sistemleri ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri imalatı ve satışı c-)Her türlü dekorasyon tanzim ve yapımı,dekorasyon malzemelerinin imalatı ve mimari tasarımı,taahhüt,peyzaj mimarisi,iç ve dış mimarlık,çevre tasarım ve düzenlenmesi. d_Her türlü endüstriyel inşaat malzemeleri alım satım ve üretimi. e_Her türlü PVC,alüminyum,demir ve metal doğrama imal ve alım satımı . f_Her türlü hurda sıhhi tesisat ve inşaat malzemeleri alım satımı. g_Konusu ile ilgili olarak her türlü gayri menkul arsa ,arazi,personel lojmanı,büro,eğitim ve dinlenme tesisleri,iş makinaları alır satar,kiralar,kiraya verir,rehin,ipotek,devir,temlik,kat irtifakı,kat mülkiyeti ve benzeri tapu işlemlerini yapmak ve ticari işletme rehini akdetmek,bu işlemleri şirket lehinde veya aleyhinde mülkiyeti üçüncü kişilere ait gayri menkuller üzerinde de yapabilmek,aracılık yapmamak şartı ile ayni hakları tesis ve tescil ettirmek,devletin sağladığı teşvik ve yatırım kolaylıklarından faydalanmak. h_Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek,devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. i_Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından her türlü krediler,emval kefalet kredileri,senet üzerine avans kredilerinin alınması,aracılık yapmak kaydı ile kullanılması j_Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri,menkul mallar,şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması,satılması,kiraya verilmesi,kiraya alınması,gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tescili,tasarruflarında bulunması. k_Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını,kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temini için şirketin lehine veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri,alacak ipotekleri,teminat ipotekleri,kefalet ipotekleri verilmesi,alınması,ticari işletme rehini akdedilmesi   l_Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların,ihtira hakları ve beratlarını,ruhsatnamelerin,ustalık haklarının,ticaret unvanlarının,brövelerin alınması,satılması,kiraya alınması,kiraya verilmesi. 


Çamlıbeller Metal İnşaat Turizm ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Sancaktepe, Emek Mahallesi, Kayalar Caddesi, No:12