GYODER Akademi, İş Sağlığı ve Güvenliği semineri verecek!

GYODER Akademi, İş Sağlığı ve Güvenliği semineri verecek! GYODER Akademi, İş Sağlığı ve Güvenliği semineri verecek!

Sektörün çatı örgütü GYODER, bu konuya verdiği öncelikle Aralık ayı eğitim programına Üst ve Orta Düzey Yöneticiler ve Direktörler İçin “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” semineri ile başlayacaktır.


Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu sebeple gerekli önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek ve çalışanların emniyetini eksiksiz sağlamak son derece önem kazanmıştır. Sektörün çatı örgütü GYODER, bu konuya verdiği öncelikle Aralık ayı eğitim programına Üst ve Orta Düzey Yöneticiler ve Direktörler İçin “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” semineri ile başlayacaktır. Uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olan eğitim sonunda katılımcılara, GYODER AKADEMİ tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği alanında seminer katılım belgesi verilecektir. Seminer 10 Aralık'ta gerçekleşecek.GYODER Akademi'nin Aralık eğitimleri başlıyor!Haber İstanbul Yenigün Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


Gayrimenkul sektöründe özellikle son yıllarda artan yatınmlar ve dünya ölçeğinde gerçekleştirilen projeler, sektörde nitelikli profesyonellere duyulan ihtiyacı arttırmakta. "Türkiye'nin Gayrimenkul Platformu" GYODER de, hem sektörün gelişimi için ihtiyaç duyulan konuları tespit etmek ve sektör çalışanlannın bu konularda bilgilerini güncellemek, hem de sektöre yeni girecekleri yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği "GYODER Akademi" ile eğitimlerine devam ediyor. 


"Gayrimenkul Finansmanı, Gayrimenkul Hukuku, Gayrimenkulde Satış ve Pazarlama Stratejileri, Sosyal Medya Uygulamaları, Pazar Araştırması, Proje Geliştirme ve Best-Use Uygulamaları, Gayrimenkulde Finansal Enstrümanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği" gibi farklı alanlarda eğitimler, üniversiteler ve diğer sektörel kurumlarla işbirliği içinde gerçekleştiriliyor. Eğitimlerin sonunda, katılımcılara, kısa süreli seminer programları bitiminde "Katılım Belgesi" ve daha uzun süreli sertifika programları bitiminde ise "Eğitim Sertifikası" veriliyor. 


Yenigün (İstanbul)


Haber Vatan Gazetesi'nde şöyle yer aldı;

Gayrimenkul sektöründe özellikle son yıllarda artan yatırımlar ve dünya ölçeğinde gerçekleştirilen projeler, sektörde nitelikli profesyonellere duyulan ihtiyacı arttırmakta. “Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu” GYODER de,  hem sektörün gelişimi için ihtiyaç duyulan konuları tespit etmek ve sektör çalışanlarının bu konularda bilgilerini güncellemek, hem de sektöre yeni girecekleri yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği “GYODER Akademi” ile eğitimlerine devam ediyor.

 

Gayrimenkul sektörünün en etkin platformu GYODER, sektörün bilgiye ve veriye olan ihtiyacı, sektördeki güncel bilgilerin paylaşılması ve pekiştirilmesinden yola çıkarak oluşturduğu GYODER Akademi’de eğitimlerine başladı.

 

GYODER Akademi, yaşam boyu öğrenim anlayışına uygun olarak düzenlediği Sertifika Eğitim Programları’nda teorik eğitimi, pratik eğitim ile birleştirerek, katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlıyor ve kursiyerlerin kariyer gelişimine katkıda bulunuyor.

 

Sektörü ilgilendiren önemli konularda, alanında uzman birçok sektör profesyoneli ve uygulayıcılar ile eğitimlerin gerçekleştirildiği GYODER Akademi’de, gündemi yakalayarak, bireylerin iş yaşamında ihtiyaç duydukları en temel konular dikkate alınarak geliştirilen içerikler, katılımcıların bilgi açısından en etkin şekilde aktarılması gözetilerek hayata geçiriliyor.

 

“Gayrimenkul Finansmanı, Gayrimenkul Hukuku, Gayrimenkulde Satış ve Pazarlama Stratejileri, Sosyal Medya Uygulamaları, Pazar Araştırması, Proje Geliştirme ve Best-Use Uygulamaları, Gayrimenkulde Finansal Enstrümanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği” gibi farklı alanlarda eğitimler, üniversiteler ve diğer sektörel kurumlarla işbirliği içinde gerçekleştiriliyor.  Eğitimlerin sonunda, katılımcılara, kısa süreli seminer programları bitiminde “Katılım Belgesi” ve daha uzun süreli sertifika programları bitiminde ise “Eğitim Sertifikası” veriliyor. Bu programlardan Bilgi Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen ve turizm yatırımlarında, yatırımın geri dönüşünü doğrudan etkileyen anahtar konulara genel bir bakışla, doğru yerde, doğru hedef kitleye doğru ürünün sunulması, doğru kavram geliştirme, markalandırma, otel marka seçimi, zincir ve kalite güvencesi sağlayan birlikteliklere üyelik, işletme modelleri, yatırım doğrultusunda hukuksal açıdan dikkat edilmesi gereken noktalar konularında bilgilerin verildiği “Turizm Yatırımları, Yeni Jenerasyon Oteller ve Otel Açılış Öncesi Süreç Yönetimi” programı, geçtiğimiz hafta GYODER Akademi’de başladı.

 

Ayrıca Bilgi Üniversitesi düzenlediği Yapım Yönetim, Mimarlık, Finans, Bankacılık alanlarındaki yüksek lisans programlarında GYODER üyelerine %30’a varan indirim imkanları sunuyor.

 

GYODER Akademi’nin Aralık ayındaki diğer eğitim seminerlerinde ise “İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Gelir Kapitalizasyonu yaklaşımı ve Getiri Kapitalizasyonu” ve “Gayrimenkulün Vergisel Boyutu” konuları işlenecek.

 

Gayrimenkul sektöründeki  ihtiyaçlar doğrultusunda üniversitelerle işbirliği halinde programlar oluşturan GYODER Akademi’nin, 2 yıl önce Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirdiği “MBA in Real Estate” Programı 2. dönemiyle devam ediyor. Sektörden profesyonellerin verdiği eğitimlerin, uygulamaya yönelik derslerle zenginleştirildiği bu programa ilgi her geçen dönem artıyor. “MBA in Real Estate” tezsiz yüksek lisans programına kayıtlarda GYODER üyelerine %50 indirim sağlanıyor. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi’nin GYODER üyelerine avantajlı imkanlar sağlayan yüksek lisans programları da mevcut.


Vatan