Habersiz yükselen aidat için ne yapmak gerekir

Habersiz yükselen aidat için ne yapmak gerekir

Tamer Heper bugünkü köşesinde; ortak olunan  kooperatif ile ilgili haber verilmeden aidatların yükselmesinini ve ödemeyenlerin icraya verilmesini, dairelerin ellerinden alınmasının karşılığında neler yapılacağını kaleme aldı...

 Bodrum yakınlarında bir kooperatife ortak olmuştum. Bize evleri yaptılar ama tapuları bir türlü vermiyorlar. Buna karşın kooperatif devam ediyor ve bizlere haber vermeden genel kurul yapılıyor, aidat belirleniyor. Haberimiz olmadan belirlenen bu yüksek aidatı ödemeyenler icraya veriliyor, daireleri ellerinden alınıyor. Ben yapılan takibe itiraz ettim ama mahkeme aleyhime karar verdi. Buna karşı ne yapabilirim L.O.

Doğrusu sizi tam bilgilendirecek yanıtı verebilmem için mahkemenin sizin davanızı ne için reddettiğini bilmem gerekir. Bazı hallerde davalar süreden reddolunur, bazı davalarda şekil şartı noksanlığından reddolunur, bazı hallerde ise esastan reddolunur. Şekil şartları nedeni ile reddolundu ise şekil şartlanna uygun davranırsınız mesele hallolur. Ancak esastan reddolundu ise mesele zorlaşır. Örneğin aklıma gelen bir ihtimal şudur: Sizin aleyhinize yapılan takip genel kurul kararına dayanmaktadır.

Ancak genel kurulun iptali mümkündür zira genel kurul davetle yapılır. Yasada davetin şekli yer almamakla birlikte ana sözleşmede davetin nasıl yapılacağı yazılıdır. Genellikle bakanlığın hazırladığı 'tip sözleşme' uygulandığından buna göre davetin taahhütlü mektupla ve ilanla yapılacağı maddesi vardır. Şayet sizin kooperatifte de 'tip sözleşme' kullanıldı ise taahhütlü mektupla davet olunmanız gerekirdi.

Buna uyulması lazımdır. Buna uyulmaması halini ikiye ayırmak mümkün. Şayet hiç çağrı yapılmadı, toplantı günü hiç ilan edilmedi, gündem belirlenmedi ise bu halde toplantının iptalinden değil yokluğundan söz edilir.

Bu durumda mahkemeden yokluğunun tespiti istenebilir. Böyle bir halde ise borcunuz zaten doğmamıştır. Ancak bunlar yapılmış ama çağnda eksiklikler bulunmuş ise bu halde yokluktan söz edilmez. İptal karan verilene 1 kadar kararlar uygulanır, işte sizin durumunuz bu olabilir. Bu halde süresi içinde mahkemeden iptal kakan almak gerekir. Kooperatiflerde ortağın gücü son derece azdır, yönetim çok güçlüdür, bu halde de parayı ortak öder ama gücü yönetim kurulu kullanır.

Bu ters bir durumdur ve bana kalırsa şartlann değiştirilmesi gerekir. Ancak sizin daha önce yapmanız gereken bir husus vardır,bunu da tapuları almanız için yapacağınız girişimle başarabilirsiniz, zira inşaatın bittiğinden ve içinde oturulduğundan söz ediyorsunuz, bunun için de tapu tescili talebi için dava açmanız gerekebilir.
Posta/Tamer Heper