19 / 08 / 2022

Hacıoğlu Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited  Şirketi kuruldu!


Hacıoğlu Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Bahçelievler’de  500 bin TL sermaye bedeli  ile Hasan Aydın Ve Muhammed Talha Aydın tarafından kuruldu.Hacıoğlu Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Bahçelievler’de  500 bin TL sermaye bedeli  ile Hasan Aydın Ve Muhammed Talha Aydın tarafından kuruldu.

Hacıoğlu Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited  Şirketi konusu:

AMAÇ VE KONU MADDE:3 :Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: A- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak B-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. C-Konut,toplu konut,işyeri,otel , konaklama ve turizm tesisleri,sağlık-eğitim ve hizmet binaları,sanayi tesisleri,alt yapı tesisleri,yol,baraj ve diğer inşaat tesisleri,eski eser yenileme,çevre düzenlemesi ve dekorasyon , imar planı gelişmeleri ve taahhütlerin mimarlık-mühendislik,şehircilik alanında projelerini yapmak,teknik danış manlığını,müşavirliğini ve inşaatlarını yürütmek,teknik uygulama sorumluluğunu üstlenmek. D-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak..Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının,ıslah-imar planlarının ve uygulama işlemlerinin yapımı.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. E. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük-büyük alt ve üst yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.çevre düzenlemeleri,tadilat-tamirat gibi her türlü işleri taahhüt etmek. F-Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü tesisleri kurmak , kurulmuş tesisleri kiralamak kiraya vermek , satın almak , işletmek. G-Konusu ile ilgili her türlü makine ve techizatın , taşıtların , demirbaşların , emtianın , mamül- yarı mamül maddelerin , alım satımını yapmak , kiralamak , kiraya vermek. Ğ-Konusu ile ilgili alım-satım , ithalat-ihracat ,toptan-perakende ticaret yapmak. Bu amaçla mağazalar , fabrikalar , atölye kurmak ve işletmek. H-Konusu ile ilgili dahili ve harici mümessillik , bayilik , baş bayilik , yapmak, almak , vermek,ortaklık lar kurmak , her türlü ihalelere girmek. Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir , satabilir , kiralar , kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir , ipotek alabilir , ipotek verebilir ve ipotekleri fek ettirebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.