Hakan Eminsoy: Faizler düşünce konut kredisi kullanımı arttı

Hakan Eminsoy: Faizler düşünce konut kredisi kullanımı arttıING Bank Türkiye Genel Müdürü Hakan Eminsoy, faiz oranlarının düşmesi ile birlikte konut kredisi kullandırımlarının arttığını belirtti


Türkiye'nin ileri yönelik belirsizlikleri azaltmak için bir dış çapaya ihtiyacı olduğunu söyleyen ING Bank Türkiye Genel Müdürü Hakan Eminsoy, "Ama bunun muhakkak bir stand-by gerektirdiğini düşünmüyorum. Çok daha esnek bir yapıda gereken güvenin sağlanması da mümkün olabilir" dedi

ING Bank Türkiye Genel Müdürü Hakan Eminsoy, Türkiye'nin ileriye yönelik belirsizlikleri azaltmak için hala bir dış çapaya ihtiyacı olduğunu ancak bunun muhakkak bir stand-by gerektirdiğini düşüncesinde olmadığını kaydetti.

Türkiye'de finans sisteminin göreli küçüklüğü ve kompleks enstrümanların kullanılmamasının son krizde büyük avantaj yarattığına işaret eden Eminsoy, dünyada yeni bir krizin yaşanıp yaşanmayacağı tartışmalarına ilişkin görüşlerini, "Son krizin bize gösterdiği bir şey de, ekonomimizin büyük oranda globalleştiği idi. İhracatın GSYH'ye oranı birçok diğer gelişmekte olan ülkenin gerisinde kalsa da, gerek dış finansman ihtiyacımız gerekse beklentiler kanalıyla Türkiye'de büyüme performansı global ekonomideki olumsuz gelişmelerden etkileniyor. Dolayısıyla dünyada yeni bir kriz dalgası yaşanırsa, bunun Türkiye'yi etkilemeyeceğini düşünmek çok yanıltıcı olur. Ama eğer gerçekleşirse, ikinci dalganın ilki kadar kuvvetli olmayacağı beklenebilir" şeklinde dile getirdi.

Hakan Eminsoy, IMF ile ilişkiler konusunda da "Türkiye'nin hala ileriye yönelik belirsizlikleri azaltmak için bir dış çapaya ihtiyacı var. Ama bunun muhakkak bir stand-by gerektirdiğini düşünmüyorum. Çok daha esnek bir yapıda gereken güvenin sağlanması da mümkün olabilir. Nitekim son dönemde yapılan açıklamalar, daha çok Türkiye'nin IMF ile bir program imzalamadan yoluna devam edeceğine işaret ediyor" dedi.

Büyümeye kayıtdışı engel

Eminsoy, banka olarak konut kredilerinde 2009 yılında atağa kalktıklarını, bu yıl geçen yıl yaşananların tersine faiz oranlarında büyük düşüşler yaşandığını, faiz oranlarının düşmesi ile birlikte konut kredisi kullandırımlarının arttığını belirtti.

Konut piyasasındaki olumlu gelişmenin, içinde birçok alt sektörü barındıran inşaat sektörünü de olumlu etkileyeceğine değinen Eminsoy, "Konut kredilerindeki muhtemel hızlı büyüme ile ilgili önem arz eden bir husus da genelde sabit faizli ve uzun vadeli olan bu ürünün banka bilançolarındaki faiz riskini olumsuz etkilemesidir. Bu konuda bankaların ihtiyatlı risk anlayışı çerçevesinde finansal enstrümanlar aracılığıyla faiz riskini makul oranlarda yöneteceklerini tahmin ediyorum" değerlendirmesi yaptı.

Hakan Eminsoy, Türkiye'de mali sistemin büyümesi önündeki en önemli engelin, kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ve sektörde kamu bankalarının sahip olduğu rekabet avantajı olduğunu, özellikle kayıt dışının büyüklüğünün bankacılık sisteminin fon kaynaklarını sınırlandırdığını düşündüğünü ifade etti.

ING Bank'ın toplam 359 şubesi, 6 bin 105 çalışanı ve 813 ATM ile Türkiye çapında hizmet verdiğini belirten Eminsoy, ING'nin Türkiye'ye girdiği zaman dile getirdiği "5 yıl içinde pazar payını 2 katına çıkarma" hedefinden vazgeçmediğini vurguladı.

Krizin dip noktası geride kaldı

* Krizin dip noktasının geride kaldığının kesin olduğunu, ancak kriz öncesi seviyelere geri dönmenin çok zaman alacağını ifade eden Eminsoy, "Diğer bir deyişle, daha önceki dönemlerde olduğu gibi hızlı bir canlanma göremeyeceğiz. Türkiye'de reel olarak kriz öncesi milli gelir seviyesine ancak 2011'in üçüncü çeyreği itibarıyla ulaşabileceğiz. Ama dip noktasına göre toparlanma başladı" dedi. 
Vatan

İlgili haber

ING Bank, konut kredilerinde atağa kalktı!