09 / 08 / 2022

Haliçport'un yeni imar planı askıya çıktı!

Haliçport'un yeni imar planı askıya çıktı!

Haliçport projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni imar planı hazırlanarak askıya çıkarıldı. Yeni planda binaların maksimum yüksekliği 24.50 metre olarak belirtildi...İstanbul Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi olan Haliçport için yeni imar planı hazırlanarak askıya çıkarıldı. Projenin imar planı mahkeme tarafından iptal edilmişti. 

1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nda 1. etap olarak tanımlanan alanı kapsayan yeni planda binaların yüksekliği 24.50 metre ile sınırlandırıldı.

Ticaret-turizm alanında; toplam inşaat alanının yüzde 40'ı otel-konaklama fonksiyonlu kullanımlara ayrılacak. Toplam inşaat alanının yüzde 60'lık bölümü ise İstanbul Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi kapsamında belirlenen kullanımlara ayrılacak.

İstanbul Haliç Yat Limanı ve Kompleksi projeeri kapsamında mevcut ibadet alanlarının ihtiyacı karşılamaması durumunda 1000 kişilik ve 1.500 metrekareden büyük olmamak üzere cami yapılabilecek.

Ticaret-turizm alanında yer alan Çorlulu Ali Paşa Cami ve Şadırvanı özgün haliyle korunacak, cami alanı içindeki korunmaya değer olmayan niteliksiz ek ve yapılar vakıflar İstanbul 1.Bölge Müdürlüğünün görüşü ve KVKBK'nun iznli ile kaldırılarak çevresi ile bütünleşecek şekilde düzenleme yapılacak.

Handan Ağa Cami özgün haliyle korunacak, cami alanı içindeki korunmaya değer olmayan niteliksiz ek ve yapılar vakıflar İstanbul 1.Bölge Müdürlüğünün görüşü ve KVKBK'nun iznli ile kaldırılarak çevresi ile bütünleşecek şekilde düzenleme yapılacak.

Divanhane binası, özgün hali ve çevresindeki doğal bitki dokusu ile beraber korunacak.

6 Aralık'a kadar askıda

Tarihi tersane alanını AVM ve otele dönüştüren proje için hazırlanan imar planlarına TMMOB Şehir Plancıları Odası, Gemi Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından iptal davası açılmıştı. İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından görülen davada projeye ilişkin 1/1000 ölçekli alt plan iptal edildi ve karar 31 Mayıs 2018 tarihinde taraflara tebliğ edildi. Bunun üzerine yeniden hazırlanan planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak itirazlar için 6 Aralık 2018 tarihine kadar askıya çıkarıldı.

Askı ilanı

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Camiikebir Mahallesi, İstanbul Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesine Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Askı İlanı:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 01.11.2018 tarihli ve E.198008 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Camiikebir Mahallesi, İstanbul Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve eki 1/500 ölçekli Tarihi Sit Alanı Kentsel Tasarım Uygulama Projesinin 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97(ğ) hükmü, 6306 sayılı Kanun hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca Bakanlıkça resen onaylandığı bildirildi.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 6 Kasım 2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.


İmar planı için tıklayın.

 

Haliçport Projesi'ne 4 bin 159 metrekare alan ilavesi!
 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com