21 / 03 / 2023

Halk GYO çıkarılmış sermayesini 1 milyar TL'ye çıkaracak!

Halk GYO çıkarılmış sermayesini 1 milyar TL'ye çıkaracak!

Halk GYO'nun çıkarılmış sermayenin, 2 milyar 500 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, yüzde 5,15463 oranında artırılarak 970 milyon TL'den 1 milyar 20 milyon TL'ye çıkarılmasınaHalk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2020 yılı karından yapılacak bedelsiz sermaye artırımı hakkında yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı.

Halk GYO'nun Olağan Genel Kurulu'nda aldığı karara göre 2020 yılı karından, yüzde 5 oranında 3 milyon 52 bin 590,46 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası oluşan net dağıtılabilir dönem karından 50 milyon TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına istinaden; çıkarılmış sermayenin, 2 milyar 500 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, yüzde 5,15463 oranında artırılarak 970 milyon TL'den 1 milyar 20 milyon TL'ye çıkarılmasına, artırıma konu olan bedelsiz hisse senetlerinin, dağıtım tarihindeki mevcut pay sahiplerine, şirketin sermayesine iştirakleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına, konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi. 

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (TL)

İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)

İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)

Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)

Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)

Verilecek Menkul Grubu

Verilecek Menkul Kıymet

Nevi

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024

15.692.739,058

  

808.904,075

5,15463

   

B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016

954.307.260,942

  

49.191.095,925

5,15463

   

 

Halk GYO'nun KAP açıklaması:
31.03.2021 tarihinde saat 14:30'da Şirket Genel Merkezinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar gereğince; 2020 yılı karından, %5 oranında 3.052.590,46 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası oluşan net dağıtılabilir dönem karından 50.000.000.-TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak (808.904,075 TL tutarında A Grubu ve 49.191.095,925 TL tutarında B Grubu) dağıtılmasına istinaden;

- Çıkarılmış sermayenin, 2.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, yüzde 5,15463 oranında artırılarak 970.000.000.-TL'den 1.020.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,

- Artırıma konu olan bedelsiz hisse senetlerinin, dağıtım tarihindeki mevcut pay sahiplerine, Şirketimiz sermayesine iştirakleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına,

- Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2020 yılı kar dağıtım tablosu için tıklayın
Geri Dön