Halk GYO'nun çıkarılmış sermayesi 928 milyon TL'ye çıkarıldı!

Halk GYO'nun çıkarılmış sermayesi 928 milyon TL'ye çıkarıldı!Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın çıkarılmış sermayesinin 1 milyar 500 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, yüzde 8,15850 oranında artırılarak 858 milyon TL'den 928 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi...


Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2018 yılı karından yapılacak bedelsiz sermaye artırımı hakkında yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı. 

Halk GYO'nun 2018 yılı karından, yüzde 5 oranında 4 milyon 184 bin 938,25 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası oluşan net dağıtılabilir dönem karından 70 milyo TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak (1 milyon 132 bin 465,705 TL tutarında A Grubu ve 68 milyon 867 bin 534,295 TL tutarında B Grubu) dağıtılmasına istinaden;

- Çıkarılmış sermayenin, 1 milyar 500 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, yüzde 8,15850 oranında artırılarak 858 milyon TL'den 928 milyon TL'ye çıkarılmasına,

- Artırıma konu olan bedelsiz hisse senetlerinin, dağıtım tarihindeki mevcut pay sahiplerine, şirketin sermayesine iştirakleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına,

- Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verildi.

Halk GYO'nun KAP açıklaması: 
09.04.2019 tarihinde saat 14:30'da Şirket Genel Merkezinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar gereğince; 2018 yılı karından, %5 oranında 4.184.938,25 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası oluşan net dağıtılabilir dönem karından 70.000.000.-TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak (1.132.465,705 TL tutarında A Grubu ve 68.867.534,295 TL tutarında B Grubu) dağıtılmasına istinaden;

- Çıkarılmış sermayenin, 1.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %8,15850 oranında artırılarak 858.000.000.-TL'den 928.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,

- Artırıma konu olan bedelsiz hisse senetlerinin, dağıtım tarihindeki mevcut pay sahiplerine, Şirketimiz sermayesine iştirakleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına,

- Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.