Halkalı 1/5000 ve 1/1000 imar planı askıya çıktı!

Halkalı 1/5000 ve 1/1000 imar planı askıya çıktı! Halkalı 1/5000 ve 1/1000 imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Muhtelif Parseller (Eski 808 Ada 1 Parsel ve 853 Ada 6 Parsel) ile Tescil Harici Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İlanı askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 01.11.2019 tarihli ve E.256295 sayılı yazısı ile, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, muhtelif parseller (eski 808 ada 1 parsel ve 853 ada 6 parsel) ile tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin Cumhurbaşkanlığı 1 No’lu Kararnamesi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca NİP-39646 ve UİP-39647 plan işlem numaraları ile 01.11.2019 tarihinde re’sen onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 04.11.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın