Halkalı 1/5000 ve 1/1000 imar planı askıya çıktı!

Halkalı 1/5000 ve 1/1000 imar planı askıya çıktı! Halkalı 1/5000 ve 1/1000 imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Muhtelif Parseller (Eski 808 Ada 1 Parsel ve 853 Ada 6 Parsel) ile Tescil Harici Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askı İlanı askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 01.11.2019 tarihli ve E.256295 sayılı yazısı ile, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, muhtelif parseller (eski 808 ada 1 parsel ve 853 ada 6 parsel) ile tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin Cumhurbaşkanlığı 1 No’lu Kararnamesi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca NİP-39646 ve UİP-39647 plan işlem numaraları ile 01.11.2019 tarihinde re’sen onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 04.11.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın