Hansaray Muratoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Hansaray Muratoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Hansaray Muratoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,24 Ağustos'ta Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesi'nde kuruldu. Ancak Hansaray İnşaat ve Muratoğlu İnşaat ayrıldı. ,


Hansaray Muratoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 24 Ağustos'ta Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesi'nde kuruldu. Hansaray İnşaat ve Muratoğlu İnşaat ayrıldı. 


Web: http://hansarayinsaat.com/


Hansaray Muratoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak, mozaik şap fayans kalebodur sıva alçı dış cephe iç cephe izolasyon boya ve badana cephe kaplamaları yapmak   ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.Yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel her nevi inşaat taahhüdünde bulunmak, inşaatlar, konut, toplu konut, karayolu, demiryolu, kanalizasyon, kanal sondaj, iskele, liman, havaalanı, baraj, endüstri ve sanayi merkezleri, boru hatları, enerji, doğalgaz nakil hatları, köprü, hafriyat, tesisat taahhüdü ve yapımını gerçekleştirmek. 4. Yol yapım ve bakım onarım, park bahçe ve çevre düzenleme, fidan dikimi, peyzaj ve benzeri her nevi inşaat işlerini taahhüt ve deruhte etmek. 5. Her türlü konut ve işyerleri için iç mimari ve dekorasyon hizmetleri yapmak, alçı dekorasyon, ahşap, alüminyum, plastik ve pvc, mermer, dekorasyon mobilya, dekorasyon mutfak, banyo, halı işleri ve dış cephe işleri düzenlemelerini yapmak. 6.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  7. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 8. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.  Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 9.     Şirketin ele aldığı konularda iş yapmakta olan gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, gerekirse ortaklık kurmak, ayni ve nakdi sermaye vaaz etmak suretiyle ortak olmak. 10.Konusu ile ilgili olarak yapılacak yatırımlar için teşvikler , özel izinler, kotalar veya kanunların verdiği uygulama kolaylıkları için gerekli belgeler almak, şirketin amacına uygun olarak marka, ihtira beratı, patent, know-how, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını elde etmek, devretmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşması yapmak, şirket sahibi bulunduğu gayrimenkul mallar üzerinde cins tashihi yaptırmak, ferağ ve rızai taksimatlar yapmak, ifraz ve tevhit gibi işlemleri yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde her ölçek ve türde imar planları yaptırmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen işleri de yapacaktır. a) Şirket konusu ile ilgili olarak ihracat, ithalat imalat dahili ticaret fason komisyon taahhüt, mutemetlik iç ve dış mümessillik toptancılık perakendecilik dağıtım pazarlama ve organizasyon işlerini yapmak,  b)Şirket maksadını gerçekleştirebilmek için faaliyet konularına giren işleri yapmak hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil etmek ortak girişimlerde bulunmak mevcut ticari işlemlere iştirak etmek ve onların hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydıyla almak satmak mübadele etmek ve rehin teminat olarak göstermek. c)Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkul iktisap etmek bina ve inşaatlar yapmak devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiralamak, gayri menkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşat etmek ettirmek gerekli teşvikleri almak. d)    Şirket amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, e) Şirket amacı ile ilgili her konuda yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir konsorsiyumlar kurabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar ,kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.


Hansaray Muratoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesi, Ulubatlı Hasan Caddesi, 72 A/1